tailieunhanh - SKKN: Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy Ngữ Văn THCS

Giúp đạt được kết quả tích cực; giờ học sôi nổi, học sinh năng động hơn trong cảm thụ văn bản. Đồng thời cũng bộc lộ được những điểm yếu trong đọc – nói – viết để từ đó GV có biện pháp thích hợp giúp các em khắc phục từng bước , thực hiện tốt mục tiêu mon học Ngữ văn trong chương trình THCS. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy Ngữ Văn THCS”. | EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY NGỮ VÃN THCS ẽ I. Lý do chọn đề tài 1. Cơ sở lÝ luận - Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề cơ bản cấp thiết hiện nay. Nghị quyết TW4 khoá VII đã xác định đổi mới phương pháp dạy học nghĩa là phải khuyến khích tự học phải áp dụng những phương pháp dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo năng lực giải quyết vấn đề. Điều đó có nghĩa là người GV phải biết hướng tới các hoạt động nhằm kích thích rèn luyện tính tích cực sáng tạo độc lập trong tư duy của học sinh. Mục đích cuối cùng của của quá trình dạy học phải là giúp học sinh có khả năng tiếp cận tri thức kĩ năng mới tiên tiến hiện đại đồng thời có năng lực giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. - Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo khắc phục lối truyền thụ một chiều rèn luyện lối tư duy sáng tạo của học sinh thực hiện phương châm học đi đôi với hành giáo dục kết hợp lao động sản xuất nhà trường gắn với đời sống XH. Coi trọng thực hành thực nghiệm ngoại khoá làm chủ kiến thức tránh nhồi nhét học vẹt dạy chay học chay. - Điều 24 luật GD chỉ rõ phương pháp GD phổ thông phải phát huy tính tích cực tự giác chủ động sáng tạo của học sinh phải phù hợp với đặc điểm từng lớp học môn học. Bồi dưỡng phương pháp tự học rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động tới tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh. Đây chính là định hướng cơ bản và thiết thực đối với ngành GD - T. Tóm lại khi nói tới đổi mới phương pháp dạy học phải nhìn vấn đề một cách rộng dãi và linh hoạt theo 3 hướng a. Phát triển năng lực nội sinh của người học. b. Đổi mới quan hệ thày trò. c. Đưa công nghệ hiện đại vào nhà trường trong đó chú trọng vào đổi mới về tính chất hoạt động nhận thức và hoạt động tự học của học sinh. Hình thức tự học rất đa dạng đọc sách thí nghiệm thực hành làm bài tập . Trong đó có hoạt động nhóm trong và ngoài giờ học trên lớp. sở thực tiễn a. Nhận thức của GV về đổi mới .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN