tailieunhanh - Quyết định 1580/QĐ-TTg năm 2013

Quyết định 1580/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1580 QĐ-TTg Hà Nội ngày 09 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 08 2005 NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 sau đây gọi tắt là Khu kinh tế với những nội dung chủ yếu sau 1. Phạm vi quy hoạch Phạm vi lập quy hoạch bao gồm 15 xã phường Các phường An Lộc An Thịnh An Lạc các xã Tân Hội Bình Thạnh thuộc thị xã Hồng Ngự các xã Thường Phước 1 Thường Phước 2 Thường Thới Hậu A Thường Thới Hậu B Thường Lạc Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự các xã Bình Phú Tân Hộ Cơ Thông Bình và thị trấn Sa Rài thuộc huyện Tân Hồng. Ranh giới địa lý được xác định như sau - Phía Bắc giáp tỉnh Prây Veng - Campuchia. - Phía Nam giáp các xã thuộc huyện Hồng Ngự và Tân Hồng. - Phía Đông giáp huyện Tân Hưng tỉnh Long An. - Phía Tây giáp huyện Phú Châu tỉnh An Giang ngăn cách qua sông Tiền. 2. Tính chất - Là Khu kinh tế tổng hợp đa ngành đa lĩnh vực gồm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp gắn với các cửa khẩu quốc tế. - Là trung tâm giao lưu phát triển kinh tế giữa các nước tiểu vùng sông Mekong trước hết trong quan hệ với Campuchia. - Là khu vực đô thị biên giới có ảnh hưởng và lan tỏa thúc đẩy sự phát triển vùng phía Bắc tỉnh Đồng Tháp. - Có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng. 3. Dự báo quy mô dân số đất đai a Dân số - Đến năm 2020 quy mô dân số khoảng - người trong đó dân số đô thị khoảng - người. - Đến năm 2030 quy mô dân số khoảng - người trong đó dân số đô thị khoảng - người. b Đất đai - Đến

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN