tailieunhanh - luận văn:Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Long Biên

Cùng với tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước khi trở thành thành viên chính thức của WTO, các ngân hàng thương mại Việt Nam đang phải đối mặt với sức ép cạnh tranh toàn diện không chỉ ở thị trường trong nước mà còn từ bên ngoài. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNNo& PTNT) Việt Nam cũng không là trường hợp ngoại lệ. | 1 V Ạ Ạ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP V Ạ Ạ ĐE TAI Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Long Biên h Ini 2 LỜI MỞ ĐẦU Cùng với tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước khi trở thành thành viên chính thức của WTO các ngân hàng thương mại Việt Nam đang phải đối mặt với sức ép cạnh tranh toàn diện không chỉ ở thị trường trong nước mà còn từ bên ngoài. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn NHNNo PTNT Việt Nam cũng không là trường hợp ngoại lệ. Trong cạnh tranh bên cạnh thế mạnh về mạng lưới hoạt động khách hàng truyền thống kinh nghiệm thị PTNT Việt Nam đã bộc lộ ngày càng rõ các điểm yếu và hạn chế nhất là về chất lượng nguồn nhân lực và công nghệ. Cụ thể là trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý của đội ngũ cán bộ nhân viên vào loại thấp nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước. Để khắc phục hạn chế này cần nhiều giải pháp đồng bộ trong đó đào tạo là giải pháp hàng đầu. Công tác đào tạo được NHNNo PTNT Việt Nam xác định là hoạt động thường xuyên nhằm cung cấp nâng cao bố sung những kiến thức cơ bản kỹ năng nghề nghiệp ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp để hoàn thành công việc theo một tiêu chuẩn cụ thể với mức độ từ thấp tới cao nằm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu kinh doanh và phục vụ cho sự phát triển bền vững của NHNNo PTNT Việt Nam .góp phần đẩy nhanh quá trình đối mới toàn diện và sâu sắc các hoạt động của NHNNo PTNT Việt Nam theo mô hình các ngân hàng hiện đại trong khu vực và trên thế giới . Thực hiện quy định và chiến lược đào tạo của NHNNo PTNT Việt Nam. Chi nhánh NHNNo PTNT Long Biên luôn coi đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển toàn diện là khâu nối liền quá trình tuyển dụng với quá trình sử dụng lao động có hiệu quả của chi nhánh. Kinh nghiệm - Trích quy định về công tác đào tạo trong hệ thống NHNo PTNT Việt Nam 3 của các công ty thành đạt và phát triển cho thấy công ty .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.