tailieunhanh - Hướng dẫn lập trình cho vi điều khiển PIC

Tài liệu "Hướng dẫn lập trình cho vi điều khiển PIC" giới thiệu chung về vi điều khiển, sơ đồ chi tiết các thành phần của PIC18F4550, giao diện phần mềm WINPIC và các bước lập trình PIC bằng MikroC. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. | HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN PIC Sự phát triển của các công nghệ và kỹ thuật thiết kế chế tạo đã cho ra đời ngày càng nhiều linh kiện điện tử đa năng với giá thành rẽ và có sự ổn định cao. Trong xu thế phát triển các hệ thống tích hợp với trung tâm là các vi điều khiển cho phép sử dụng phần mềm thay đổi linh hoạt các hoạt động của hệ thống. Trong rất nhiều vi điều khiển hiện tại, với dòng MSC51 đơn giản cho các chương trình điều khiển và giá rẻ, dòng vi điều khiển AVR cho các hệ thống có nhiều ứng dụng phức tạp. Trong các dòng vi điều khiển, các vi điều khiển của hãng Mircochip với ký hiệu PIC đã và đang chứng tỏ được các khả năng linh hoạt và sự ổn định cho phép người dùng tạo nên các hệ thống tích hợp phù hợp. I. Giới thiệu chung Vi điều khiển là sự kết hợp của vi xử lý thu gọn với các chức năng vào ra cho mục đích đo lường và điều khiển trên một vi mạch tích hợp. Dòng vi điều khiển PIC là sự tích hợp của vi xử lý 8bit và nhiều chức năng kết hợp như: vào ra 8bit×4port, PWM, ADC, thời gian, Sơ đồ chức năng của một vi điểu khiển PIC được mình họa như trong (Hình 1). Trong đó cho thấy với một khối xử lý 8bit, vi điều khiển có điểm khác biệt với vi xử lý là giao tiếp với bên ngoài bằng các giao tiếp hai trạng thái mà không phải là BUS 3 trạng thái như vi xử lý. Ngoài ra trong các dòng PIC khác nhau cũng có nhưng thay đổi chức năng khác nhau cho phép người sử dụng lựa cho linh hoạt cho các ứng dụng phù hợp. Các chức năng chính của vi điều khiển PIC18F4550 được thể hiện như sau: Giao tiếp logic hai trạng thái Giao tiếp tín hiệu tương tự: đọc vào tín hiệu tương tự để thực hiện chuyển đổi tín hiệu, hoặc đầu vào các khối so sánh. Tín hiệu điều khiển lập trình được Khối chuyển đội tín hiệu ADC 10bit Khối giao tiếp nối tiếp EUSART Khối so sánh Các khối định thời Giao tiếp BUS nối tiếp – USB EEPROM cho mục đích lưu lại trạng thái trước khi ngắt hệ thống Khối tạo xung nhịp linh hoạt Các khối thanh ghi chức năng cho phép lập trình điều khiển các thành phần của .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.