tailieunhanh - Hướng dẫn sử dụng ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 nghề Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn sử dụng ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 nghề Hướng dẫn du lịch sau đây giới thiệu về ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 nghề Hướng dẫn du lịch giúp sinh viên sử dụng ngân hàng đề thi này thật hiệu quả. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH I. ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ: - Mỗi đề thi Lý thuyết chuyên môn nghề bao gồm 4 câu hỏi (3 câu thuộc phần kiến thức bắt buộc chiếm 70%, 1 câu thuộc phần kiến thức tự chọn chiếm 30%). - Phần kiến thức bắt buộc bao gồm 3 câu: Câu 1 và câu 2 thuộc phần Lý thuyết Nghiệp vụ Hướng dẫn, câu 3 thuộc phần Ngoại ngữ chuyên ngành. - Khi tổ chức thi, các trường bốc thăm ít nhất 2 đề trong ngân hàng đề thi và sử dụng 1 hoặc 2 đề đã bốc thăm, chi tiết đáp án câu 3 và bổ sung câu hỏi và đáp án câu 4. - Trưởng (hoặc Phó trưởng) phải phê duyệt đề thi trước khi tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo do mình phụ trách. - Một số lưu ý khi sử dụng ngân hàng đề thi lý thuyết và đáp án: + Những điểm du lịch đã được lựa chọn trong ngân hàng đề là những điểm du lịch mang tầm quốc gia, vì vậy, không thay đổi những điểm du lịch này. + Đáp án của câu 3 (phần anh văn chuyên ngành) mang tính chất dàn bài gợi ý. Trên cơ sở dàn bài đó, trường chi tiết đáp án và sinh viên trình bày thông tin phù hợp, cân đối trong khoảng 200 từ. + Đề thi quy định là thi viết, nhưng cơ sở đào tạo có thể vận dụng kết hợp với thi vấn đáp ở câu 4 (nhằm tăng khả năng trình bày của SV Hướng dẫn du lịch) II. ĐỀ THI THỰC HÀNH: - Đề thi thực hành được chia thành 3 bài thực hành chia thành 2 phần: phần kỹ năng tự chọn chiếm 70% (bao gồm bài thực hành số 1 và bài thực hành số 2) và phần kỹ năng tự chọn chiếm 30% (bài thực hành số 3) - Phần kỹ năng bắt buộc bao gồm 2 Bài thực hành: bài thực hành số 1: Thực hành xử lý tình huống khi thực hiện chương trình du lịch và Bài thực hành số 2: Thực hành viết dàn ý và thuyết minh hướng dẫn về 1 điểm du lịch trên phương tiện vận chuyển. - Các di tích được lựa chọn trong ngân hàng đề thi là những di tích mang tầm quốc gia và quốc tế, vì vậy, sinh viên nghề Hướng dẫn du lịch ở tất cả các cơ sở đào tạo trong phạm vi toàn quốc đều cần phải nắm vững. - Khi tổ chức thi, các trường bốc thăm ít nhất 5 đề trong ngân hàng đề thi và sử dụng số đề thi đã bốc thăm để thực hiện thi vấn đáp. Đáp án bài thực hành số 2 trong ngân hàng là đề cương, các trường phải chi tiết đáp án bài TH số 2 và bổ sung yêu cầu và đáp án bài TH số 3. Sau khi bốc thăm đề, các trường phải thông báo các điểm du lịch cần thuyết minh cho thí sinh trước ngày thi ít nhất là 3 ngày để thí sinh chuẩn bị. - Khi làm bài, sinh viên trình bày Bài thực hành số 1 và dàn ý của Bài thực hành 2 vào giấy thi, sau đó sẽ thuyết trình và trả lời câu hỏi của giám khảo theo hình thức vấn đáp. Nội dung trình bày vào giấy thi sẽ là bằng chứng khi cần kiểm tra việc làm bài của SV. Số lượng và mã đề thi: + 50 đề thi và 50 đáp án chấm đề thi Lý thuyết nghề + 50 đề thi và 50 đáp án đề thi Thực hành nghề Các cơ sở đào tạo không được tự ý thay đổi mã đề thi, nội dung đề thi và đáp án (ngoài nội dung hướng dẫn) khi chưa được sự cho phép của Tổng cục Dạy nghề. Chuyên gia trưởng Ths. ĐINH THỊ THI

TỪ KHÓA LIÊN QUAN