tailieunhanh - Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 có đáp án môn: Toán - Trường THCS Bình Minh (Năm học 2015-2016)

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 có đáp án môn "Toán - Trường THCS Bình Minh" năm học 2015-2016 gồm 5 câu hỏi bài tập trong thời gian làm bài 150 phút, giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi trắc nghiệm. Chúc các bạn thi tốt. | .