tailieunhanh - Tiểu luận: Văn hóa kinh doanh trong thực hiện hợp đồng lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

Tiểu luận: Văn hóa kinh doanh trong thực hiện hợp đồng lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam trình bày các nội dung chính: văn hóa kinh doanh trong hợp đồng lao động, hợp đồng lao động, văn hóa kinh doanh trong kí kết hợp động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam, thực trạng văn hóa kinh doanh trong các hợp đồng lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam, giải pháp cho những tiêu cực của văn hóa kinh doanh trong thực hiện hợp đồng lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam. | Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng chú trọng trong khâu tuyển dụng. Doanh nghiệp có một bộ phân riêng để thực hiện ký kết và sử dụng lao động phụ trách tuyển dụng và giám sát nhân sự. Doanh nghiệp đưa ra quy định rõ ràng trong việc tiếp đón, phỏng vấn, ký kết hợp đồng. Việc ký kết hợp đồng được thực hiện trên nguyên tắc tự do và bình đẳng; nội dung của mỗi hợp đồng luôn có sự khác nhau dưa trên ý chí và nguyện vọng người lao động. Người lao động được tự do đàm phán đảm bảo quyền lợi của bản thân và có nhiều sự lựa chọn hơn trước. Người lao động và sử dụng lao động đàm phán hợp đồng theo nguyên tắc cùng có lợi. Điều quan trọng là phải xác định được những rủi ro trong các giao dịch của doanh nghiệp; loại bỏ hay giảm thiểu tối đa những rủi ro nếu có bằng việc sử dụng các điều khoản trong hợp đồng. Sự minh bạch trong hợp đồng lao động được cải thiện. Muốn ký kết hợp đồng thành công thì phải có “ nghệ thuật đàm phán” và thương lượng. Thương lượng không phải là một ván cờ, không nên yêu cầu một thắng, một thua, cũng không phải là một trận chiến phải tiêu diệt hay đặt đối phương vào thế chết mà thương lượng vẫn là một cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi” và “ Bất cứ khi nào người ta trao đổi ý kiến nhằm thay đổi mối quan hệ khi con người bàn bạc để đi đến thống nhất, họ đều phải đàm phán với nhau”.Khi hai bên đối tác có những mâu thuẫn, xung đột thì cần tổ chức thương lượng để đi dần đến kí kết, hòa giải, những hợp đồng kinh doanh. Mỗi bên sẽ cử một đại diện hay một đoàn đại diện để ngồi vào bàn đàm phán. Muốn thương lượng thành công thì hai bên phải tuân theo một số nguyên tắc và có phương pháp khoa học để tham khảo nhau, cùng nhau phát huy sáng kiến gỡ thế găng, đi đến hòa giải, hợp đồng. Xác định đàm phán là hướng giải quyết moi sự việc trong ký kết và thực hiện hợp đồng lao động là tiêu chí đứng đắn của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    194    0    22-05-2024
10    127    0    22-05-2024
75    145    0    22-05-2024
28    119    0    22-05-2024
44    106    0    22-05-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.