tailieunhanh - Đề kiểm tra 1 tiết bài 4 Toán 10 (2012-2013) - THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra 1 tiết bài số 4 môn Toán lớp 10 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 4 NĂM HỌC 2012 2013 TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG MÔN TOÁN 10 Chương trình Chuẩn Thời gian 45 phút Không kể thời gian phát đề Đề chính thức ĐỀ 2 đề gồm 01 trang Câu 1 điểm .Cho ba số a b c dương. Chứng minh rằng a b 2b 2c 3c 3a 48abc . Câu 2 điểm .Giải bất phương trình và hệ bất phương trình sau x x 4 2x x 15 2 5x x 1 5 4 2. 9 x x 0 x 2 x 1 1 Câu 3 điểm .Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình hai ẩn 6 0 x y 3 0 y 0 Câu 4 điểm .Tìm m để bất phương trình sau vô nghiệm m 2 .x2 2 m 2 .x m 3 0 ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 4-ĐẠI SỐ 10 CHUẨN-ĐỀ II Đáp án gồm có 02 trang Câ u Nội dung Điểm 1 Áp dụng BĐT TBC-TBN Cô si lần lượt cho hai số a b 2b 2c 3c 3a . Ta được a b 2 Jab 2b 2c 4 Jab 3c 3a 6 Jab Nhân vế theo vế ta được a 2b 2b 3c 3c 4a 48abc đpcm 2 x x 4 2 2 x x - x -15 -3x x2 x 4 - 23 J 0 2x2 - x -15 . . 23 -3x - 23 0 x - 3 x x 4 0 x e0 . _ . 5 2 x x 15 0 x x 2 3 Bảng xét dấu vế trái của bpt x 23 5 3 3 2 -3x - 23 0 - - - x x 4 2x2 - x-15 0 - 0 VT 0 - - Dựa vào bảng xét dấu ta được tập nghiệm của bất phương trình là r 23 5 5 _ 3 2 J u 3 2. 5x 1x 1 5 4 x 12 x 1 1 2x2 2x 9 2x2 4x s s 9 x2 0 9 x2 0 ỉ x 2 ỉ x 2 s n S 3 x 2 1 9 x2 0 1 3 x 3 Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình là s 3 2 3 Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình hai ẩn Trình bày rõ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.