tailieunhanh - Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP. HCM

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Đệ qui" giới thiệu các khái niệm về đệ qui, tính giai thừa, thi hành hàm tính giai thừa, trạng thái hệ thống khi thi hành hàm tính giai thừa, bài toán Tháp Hà Nội, thiết kế các giải thuật đệ qui, cây thi hành và stack hệ thống, đệ qui đuôi, dãy số Fibonacci, bài toán 8 con Hậu,. nội dung chi tiết. | CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 501040 r 1 T J Ị- 1 J-TI1 r a r I . T Chương 5 Đệ qui Khái niệm đệ qui J Khái niệm định nghĩa đệ qui có dùng lại chính nó. Ví dụ giai thừa của n là 1 nếu n là 0 hoặc là n nhân cho giai thừa của n-1 nếu n 0 ạ Quá trình đệ qui gồm 2 phần Trường hợp cơ sở base case Trường hợp đệ qui cố gắng tiến về trường hợp cơ sở Ví dụ trên Í9 Giai thừa của n là 1 nếu n là 0 Giai thừa của n là n giai thừa của n-1 nếu n 0 Tính giai thừa Định nghĩa không đệ qui n n n-1 . 1 Định nghĩa đệ qui n r 1 nếu n 0 _ n n-1 nếu n 0 J Mã C int factorial int n if n 0 return 1 else return n factorial n -1 ĐH Bách Khoa Khoa Công nghệ Thông tin Chương 5 Đệ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN