tailieunhanh - Đề thi môn tư pháp quốc tế - CĐKT Cao Thắng

Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao?Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam chỉ được điều chỉnh bởi các quy phạm xung đột trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam | TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG BỘ MÔN LLCT-QS-TD Ngày tháng năm 2011 ĐỀ THI HẾT MÔN MÔN TPQT- PHẦN RIÊNG Thời gian làm bài 60 phút Đề 1 Các nhận định sau đúng hay sai Giải thích ngắn gọn tại sao 5 điểm 1. Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Vn chỉ được điều chỉnh bởi các quy phạm xung đột trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trong pháp luật Vn 2. Theo PL Vn các bên trong quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngài được quyền chọn luật để điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của mình trong mọi trường hợp. 3. Pháp luật nước ngoài không thể được áp dụng để điều chỉnh hình thức hợp đồng có yếu tố nước ngoài nếu hợp đồng được giao kết tại Việt Nam. 4. Pháp luật Việt Nam luôn được áp dụng để giải quyết xung đột về ly hôn có yếu tố nước ngoài nếu một trong cá bên là công dân Việt Nam. 5. Người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam mà không phụ thuộc và thời hạn cư trú. Đề 2 Năm 2002 ông David quốc tịch Anh kết hôn với bà Julie quốc tịch Mỹ tại Mỹ. Sau đó hai vợ chồng cùng sang Việt Nam sinh sống và làm việc từ năm 2004. Tuy nhiên một thời gian sau họ phát sinh mẫu thuẫn và nộp đơn yêu cầu Tòa án Vn giải quyết ly hôn. 1. Những vấn đề pháp lý nào có thể phát sinh khi Tòa án Việt Nam giải quyết vụ việc ly hôn trên. 2. Có nhận định cho rằng Tòa án Việt Nam không có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn nếu cả hai bên đương sự đều là người nước ngoài . Quan điểm của anh chị về nhận định trên Nêu cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn 3. Giả sử Tòa án Việt Nam được xác định là có thẩm quyền và trước khi yêu cầu Tòa án Việt Nam giải quyết ly hôn hai vợ chồng đã thỏa thuận chọn pháp luật cảu Anh để giải quyết vụ việc ly hôn của mình. Theo anh chị Tòa án Việt Nam có thể áp dụng pháp luật Anh là pháp luật do các bên lựa chọn để giải quyết vụ việ ly hôn trên không Vì sao Đề 3 Câu 1 Nêu định nghĩa pháp luật. Giải thích tại sao trong xã hội có giai cấp pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị xã hội. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam 4 điểm Trả lời Nêu định .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.