tailieunhanh - Luận văn -Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây

Trong nền kinh tế thị trường, cùng với chính sách mở cửa hội nhập đã đặt các doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, trước những thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt đó là quy luật cạnh tranh. Cuộc chiến này không chỉ diễn ra ở những doanh nghiệp trong cùng một ngành, một lĩnh vực mà còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đứng trước tình thế đó, đòi hỏi các doanh nghiệp muốn đứng vững, tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới. | Tại Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây đối tượng tính giá thành là thành phẩm xi măng đóng bao hoàn thành ở bước công nghệ cuối cùng và nửa thành phẩm hoàn thành ở các giai đoạn chế biến khác tại các phân xưởng. Quy trình công nghệ sản xuất xi măng của Công ty là quy trình công nghệ khép kín, sản phẩm sản xuất phải qua nhiều giai đoạn chế biến liên tiếp nhau. Hơn nữa do đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng phân xưởng và yêu cầu quản lý chi tiết, tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm của Công ty tới từng phân xưởng chế biến, nên công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty còn nhiều hạn chế. Tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp Công ty tìm ra nguyên nhân và các biện pháp thích hợp nhằm tiếp kiệm chi phí sản xuất đến mức thấp nhất. Từ đó có điều kiện hạ thấp giá thành sản phẩm, mang lại lợi nhuận cao và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Xuất phát từ tầm quan trọng đó Công ty đã từng bước xây dựng và ngày càng hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.