tailieunhanh - GIÁO ÁN TỰ CHỌN LỚP 12 MÔN TOÁN - Trường THPT Giao Thủy C

Tham khảo tài liệu 'giáo án tự chọn lớp 12 môn toán - trường thpt giao thủy c', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường THPT Giao Thủy C GIÁO ÁN TỰ CHỌN LỚP 12 MÔN TOÁN trường thpt Giao thuỷ C Đặng Mai Mục lục tuần 1. ứng dụng của đạo tiết 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm tiết 2. Sự đồng biến nghịch biến của hàm Tuần 2. ứng dụng của đạo Tiết 1. Cực trị hàm Tiết 2. Cực trị hàm Tuần 3. ứng dụng của đạo Tiết 1. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm Tiết 2. cực trị hàm Tuần 5. ứng dụng của đạo Tuần 6. ứng dụng của đạo hàm vào khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Bài toán có liên Tuần 7. ứng dụng của đạo hàm vào bài toán khảo sát hàm 0 Tuần 8. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Bài toán có liên quan. . 22 Tuần 10. Hàm số luỹ thừa. Hàm số mũ. Hàm số Tuần 11. Hàm số luỹ thừa. Hàm số mũ. Hàm số Tuần 12. Hàm số luỹ thừa. Hàm số mũ. Hàm số Giáo án tự chon 12 2 trường thpt Giao thuỷ C Đặng Mai tuần 1. ứng dụng của đạo hàm. tiết 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số. soạn ngày 23 08 08. I. Mục tiêu. - Kiến thức củng cố cách giải các dạng bài xét chiều biến thiên tìm tham số để hàm số thoả mãn điều kiện nào đó chứng minh bất đẳng thức. - Kĩ năng rèn kỹ năng xét chiều biến thiên chứng minh bất đẳng thức chứng minh tính chất nghiệm của phương trình. - Tư duy thái độ tính chính xác óc phân tích tổng hợp lập luận chặt chẽ. II. Thiết bị. - GV giáo án hệ thống bài tập tự chọn bảng phấn. - HS bài tập trong SBT vở ghi vở bài tập bút. III. tiến trình. 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng GV nêu vấn đề bài 1. Xét sự biến thiên của các hàm số sau các hàm số GV ghi lên bảng . thông qua bài 1 rèn kĩ năng tính chính xác đạo hàm và xét chiều biến thiên cho HS. bài 2. nêu phương pháp giải bài 2 giải các bài toán dựa vào kiến thức về tính đồng biến nghịch biến. HS lên bảng trình bày lời giải của mình HS khác nhận xét bổ sung. xét sự biến thiên của hàm số trên các tập mà bài toán yêu cầu Bài 1. xét sự biến thiên

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    239    0    20-04-2024
19    228    0    20-04-2024
20    196    2    20-04-2024
37    154    0    20-04-2024
7    126    0    20-04-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.