tailieunhanh - Luận văn: Một số giải pháp nhằm hiệu quả sử dụng và quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư & thương mại An Thắng

Nền kinh tế thị trường đã và đang tạo ra tiền đề quan trọng cho các thành phần kinh tế phát triển đồng thời đòi hỏi các nhà quản lý, các doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo và nhanh chóng hoà nhập vào cuộc cạnh tranh trên thị trường do sự chi phối mạnh mẽ các quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. Đóng góp một phần rất quan trọng nhằm tạo ra sự thành công cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường đó chính là con người | Luận văn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Một sô giải pháp nhăm hiệu quả sử dụng và quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư thương mại An Thắng Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và quản nguồn nhân lực LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế thị trường đã và đang tạo ra tiền đề quan trọng cho các thành phần kinh tế phát triển đồng thời đòi hỏi các nhà quản lý các doanh nghiệp phải năng động sáng tạo và nhanh chóng hoà nhập vào cuộc cạnh tranh trên thị trường do sự chi phối mạnh mẽ các quy luật cung cầu quy luật cạnh tranh. Đóng góp một phần rất quan trọng nhằm tạo ra sự thành công cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường đó chính là con người. Bất kỳ công ty hay tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào hệ thống máy móc hiện đại nguyên nhiên vật liệu luôn đảm bảo đi nữa cũng vô ích nếu không biết quản trị nguồn nhân lực. Ngày nay với xu thế toàn cầu hoá và tính chất cạnh tranh khốc liệt con người đang được coi là nguồn tài sản vô giá và là yếu tố cơ bản nhất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Cũng như các tài sản khác tài sản con người cần được mở rộng và phát triển cần nhất là sử dụng và quản lý cho tốt. Việc hiểu và tổ chức tốt nội dung quản lý nhân lực là điều hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay đặc biệt trong các doanh nghiệp - nơi mà hiệu quả quản lý đang được đặt ra hết sức bức xúc. Để tiếp tục đứng vững trong môi trường cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình đội ngũ cán bộ công nhân riêng có năng lực có phẩm chất có khả năng lãnh đạo công ty và đào tạo cán bộ công nhân lành nghề để theo kịp với tiến bộ và trình độ khoa học - kỹ thuật của thế giới. Nhằm tạo cho mình chỗ đứng ở hiện tại cũng như ở tương lai công ty cổ phần thương mại và đầu tư An Thắng cũng không nằm ngoài quy luật này. Trong thời gian thực tập tại công ty em đã dược tìm hiểu về ngành nghề kinh doanh mô hình tổ chức về các sản phẩm tình hình nhân sự các chính sách marketing của công phát từ vai trò và thực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.