tailieunhanh - Nâng cao một số công tác nghiệp vụ thu hút học sinh đến với thư viện tiểu học

Nâng cao một số công tác nghiệp vụ thu hút học sinh đến với thư viện tiểu học là bài viết đề cập đến vấn đề số lượng học sinh sử dụng thư viện còn hạn chế và trình bày những ý kiến để khắc phục tình trạng đó. Trong bài viết khái quát những nội dung sau: Đặt vấn đề, quá trình thực hiện, cách thức thực hiện. | NÂNG CAO MỘT SỐ CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ THU HÚT HỌC SINH ĐẾN VỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC Với sự nghiệp cải cách đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học mở rộng kiến thức thông qua việc đọc sách báo có một ý nghĩa hết sức quan trọng thực tiễn những năm tháng qua đã cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Song thực trạng học sinh đến thư viện đọc sách báo với niềm đam mê tìm tòi học hỏi còn hạn chế chủ yếu chỉ mới thu hút số ít học sinh giỏi có lòng ham mê đọc sách báo và một số ít thích đọc các loại truyện mang tính giải trí hay học sinh chỉ đến thư viện sau những buổi giới thiệu sách mới. Học sinh chưa có phương pháp đọc sách chưa thấy hết giá trị tầm quan trọng của từng cuốn sách và ảnh hưởng của việc đọc sách báo đối với việc học tập của mình. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Nhà trường là trung tâm giáo dục của Đảng nhà nước có nhiệm vụ làm tốt công tác chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ từ tuổi ấu thơ đến lúc trưởng thành nhằm tạo ra cơ sở ban đầu rất quan trọng của con người Việt Nam mới. Với sự nghiệp cải cách đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học mở rộng kiến thức thông qua việc đọc sách báo có một ý nghĩa hết sức quan trọng thực tiễn những năm tháng qua đã cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Song thực trạng học sinh đến thư viện đọc sách báo với niềm đam mê tìm tòi học hỏi còn hạn chế chủ yếu chỉ mới thu hút số ít học sinh giỏi có lòng ham mê đọc sách báo và một số ít thích đọc các loại truyện mang tính giải trí hay học sinh chỉ đến thư viện sau những buổi giới thiệu sách mới. Học sinh chưa có phương pháp đọc sách chưa thấy hết giá trị tầm quan trọng của từng cuốn sách và ảnh hưởng của việc đọc sách báo đối với việc học tập của mình. Trăn trở trước thực trạng đọc sách như trên và trước tình chung của xã hội hiện nay là sự phát triển của báo hình và Internet việc đọc sách báo của các em học sinh bị sao nhãng cộng với việc đọc sách không đúng mục đích không phù hợp với lứa tuổi như các em chỉ thích xem tranh xem hình chứ không đọc không hiểu nội dung sách nói gì. Tất cả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.