tailieunhanh - SEOer Pakistan kể lại hành trình thoát khỏi "ngục tù" Cánh cụt

Vụ Google cập nhật Penguin bản mới ngày 6-10 vừa qua (giờ Mỹ là 5-10) không chỉ gây xôn xao làng SEOer Việt Nam, mà còn là chủ đề bàn tán của các SEOer thế giới. Tối nay lượn lờ mạng mấy vòng mình vô tình vào trang blog của blogger Saif Ullah (người Pakistan) và thấy bài về vụ 610. Các bạn có thể tham khảo tại link gốc bản tiếng Anh: | Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Vụ Google cập nhật Penguin bản mới ngày 6-10 vừa qua giờ Mỹ là 5-10 không chỉ gây xôn xao làng SEOer Việt Nam mà còn là chủ đề bàn tán của các SEOer thế giới. Tối nay lượn lờ mạng mấy vòng mình vô tình vào trang blog của blogger Saif Ullah người Pakistan và thấy bài về vụ 610. Các bạn có thể tham khảo tại link gốc bản tiếng Anh Google Penguin Update 3 Rolled on Oct 6 2012 - Queries Effected Trong bài viết này có hai điểm đáng chú ý 1. Saif Ulla dẫn nguồn liệt kê 65 thay đổi trong thuật toán tìm kiếm của Google áp dụng tháng 8 và 9. Các bạn thảm khảo tại đây Search quality highlights 65 changes for August and September - Inside Search 2. Ở cuối bài Saif Ulla có đưa ra một cách nhìn nhận trích nguyên văn If you are looking to get save from penguin penalty then I would advice you to just vary the anchor text. I have been working on many websites and I have seen that 70-80 of varied anchor text or name in anchor text While 10-20 money anchor text can give you rankings and make you save from penguin penalty. If you already have been hit from penguin penalty then check a real case that how I got penguin effected websites back. Mình xin dịch Nếu các bác muốn tránh xa tầm đớp của con cánh cụt thì em chỉ khuyên các bác một điều là thay đổi anchor text. Em làm nhiều trang rồi và nghiệm thấy rằng khoảng 70-80 .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.