tailieunhanh - Chuyện Ni Cô Tuệ-không

Ngày xưa tại chùa Phước Thọ, có một ni cô trẻ đẹp pháp danh là Tuệ-Không. Đã đẹp về sắc ni cô Tuệ-Không lại là bực văn hay chữ tốt ít có kẻ nam nhi nào sánh bằng. Bởi vậy chùa Phước Thọ không lúc vắng bóng người đến chiêm ngưỡng tài của ni cô. Người bá tánh tranh nhau đến xin tranh, xin chữ viết, nhưng ni cô chẳng tặng cho ai cả chỉ làm ra để họ xem tại chùa mà thôi. Đã vậy, nhiều người vì ngưỡng mộ tài đức của ni cô nên tặng vàng bạc. | Chuyện Ni Cô Tuệ-không Dân gian Chuyện Ni Cô Tuệ-không Tác giả Dân gian Thể loại Cổ Tích Website http Date 17-October-2012 Ngày xưa tại chùa Phước Thọ có một ni cô trẻ đẹp pháp danh là Tuệ-Không. Đã đẹp về sắc ni cô Tuệ-Không lại là bực văn hay chữ tốt ít có kẻ nam nhi nào sánh bằng. Bởi vậy chùa Phước Thọ không lúc vắng bóng người đế n chiêm ngưỡng tài của ni cô. Người bá tánh tranh nhau đế n xin tranh xin chữ viếd nhưng ni cô chẳng tặng cho ai cả chỉ làm ra để họ xem tại chùa mà thôi. Đã vậy nhiều người vì ngưỡng mộ tài đức của ni cô nên tặng vàng bạc rất nhiều trước sau ni cô đều từ chối không nhận của bá gia. Ngày kia ni cô Tuệ-Không rời khỏi chùa Phước Thọ đi ra ngoài ngoạn cảnh. Giữa đường ni cô gặp một lão ăn mày ngặt vì không tiền cũng không có cơm ngạo mang theo. Rốt cuộc ni cô đành hẹn với lão ăn mày ngày mai đế n chùa sẽ được giúp đỡ. Ngày sau lão ăn mày y hẹn đế n chùa Phước Thọ tìm Tuệ-Không. Ni cô trao cho lão ăn mày những chữ rất đẹp của mình và bảo Cụ cứ cầm tờ giấy có chữ viếd này đế n các nhà giàu mà bán tức được nhiều tiền khi nào hế t cụ lại đế n đây. Lão ăn mày nghe theo lời của Tuệ-Không đem mảnh giấy có chữ viết đi bán và nhiều người tranh nhau mua nên bán được giá cao. Lão ăn lại đến xin ni cô chữ viết nữa ni cô sốt sắng đem cho. Nhiều lần như vậy lão ăn mày trở nên giàu có thừa ăn thừa mặc hưởng cảnh ấm no. Bấy giờ lão mới nghĩ đế n sự đáp ơn cho ni cô. Lão dựng lên một cái thảo lư ở ngoài cửa tam quan chùa Phước Thọ xin làm thủ hộ ngày ngày lo việc quét dọn trong chùa. Trong làng có kẻ thổ hào manh tâm muốn chọc ghẹo ni cô đã nhiều lần rồi bị ni cô cự tuyệt nên hắn đâm ra thù oán bèn ngầm mướn một bọn côn đồ chờ cơ hội làm nhục ni cô. Một hôm Tuệ-Không rời khỏi chùa đi vào núi để tìm rễ cây làm thuốc. Thừa dịp này bọn côn đồ đi theo. Đợi đến quãng vắng chúng liền ùa ra bao vây đùa cợt rất thô bỉ. Một mình ở giữa chỗ vắng vẻ ni cô biếd mình khó thoát khỏi tay bọn chúng nên đem lời phải trái khuyên bọn chúng không nên làm điều .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.