tailieunhanh - Báo cáo thực tập kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hưng Hà

Báo cáo thực tập kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hưng Hà trình bày tổng quan về công ty, tình hình thực tế công tác kế toán, nghiên cứu công việc hạch toán của từng phần hành kế toán, thu hoạch và nhận xét. | Như đã nói ở trên việc quản lý hiện nay của công ty TNHH SX- TM Hưng Hà là tương đối chặt chẽ và đảm bảo nguyên tắc nhập xuất vật liệu. Tuy nhiên, trên thực tế ở một số đơn hàng công việc quản lý còn một vài thiếu sót gây lãng phí vật liệu, nhất là những vật liệu không nhập kho mà chuyển thẳng vào sản xuất để thuận lợi cho việc sử dụng. Nơi để các vật liệu này thường xuyên thay đổi, việc giao nhận vật tư nhiều khi không được cân đo, đong đếm kỹ lưỡng dẫn đến việc thất thoát một số lượng đáng kể. Vì vậy trước khi chuẩn bị khâu in nên chuẩn bị chỗ để vật liệu sao cho thuận tiện cho việc bảo vệ, lấy xén giấy để in nên cử người có trách nhiệm theo dõi quản lý tránh thất thoát vật liệu. Khi in xong nhưng phần giấy còn thừa nên được thu hồi lại những phần còn dùng được nên bảo quản nhập lại kho để có thể dùng phối hợp khi có đơn hàng khác cần có cùng loại giấy và định lượng đó. Không nên khi thực hiện đơn hàng xong thu gom hết giấy thừa để làm giấy lề, giấy vụn bán phế liệu không được đáng bao nhiêu giấy lãng phí NVL.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.