tailieunhanh - Chọn cổ phiếu tốt theo phong cách Warrent Buffet

Có nhiều cách thức lựa chọn CP khác nhau và đều có thể đem lại lợi nhuận cao, nhưng với sự bền vững, chắc chắn của lợi nhuận thì CP được lựa chọn phải được thực hiện trên một hệ thống mang tính nguyên tắc. | Chọn cổ phiếu tốt theo phong cách Warrent Buffet Có nhiều cách thức lựa chọn CP khác nhau và đều có thể đem lại lợi nhuận cao nhưng với sự bền vững chắc chắn của lợi nhuận thì CP được lựa chọn phải được thực hiện trên một hệ thống mang tính nguyên tắc. Bài viết này mong muốn chia sẻ một trong những cách thức tiếp cận CP tốt theo phong cách của nhà đầu tư vĩ đại Warrent Buffet. Theo NĐT huyền thoại này một CP được coi là TÔậT nếu thỏa mãn được 5 tiêu chí chính như sau 1 Lợi nhuận để tăng trưởng Một Cty không tăng trưởng là một Cty chết chính vì vậy lợi nhuận Cty làm ra cần được tái đầu tư để DN phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Tùy từng ngành nghề cũng như giai đoạn phát triển khác nhau mà tỉ lệ lợi nhuận giữ lại khác nhau. Mức tăng trưởng 10-15 năm được coi là hợp lý từ 20 trở lên được coi là xuất sắc. 2 Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE đo lường khả năng sinh lời của 1 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra để kinh doanh càng cao càng tốt. Tuy nhiên đây không phải là tiêu chí duy nhất mà là khả năng sử dụng hợp lý lợi nhuận cao đó vào mục tiêu tăng trưởng dài hạn. Thông thường ở Việt Nam ROE của các DN niêm yết khoảng 10-15 ROE từ 20 trở lên thường chỉ có ở các DN ở giai đoạn đầu mới phát triển hoặc trong ngành đặc thù. 3 Nợ vay ở mức hợp lý tối thiểu Nợ vay được phép tính lãi vay như một dạng chi phí chi phí tài chính và được khấu trừ thuế trong khi vốn chủ sở hữu sử dụng trong kinh doanh vẫn không được miễn giảm thuế. Vì vậy các DN thường có xu hướng vay càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên tiêu chí là mức nợ vay phải hợp lý tối thiểu đủ để phát triển sản xuất kinh doanh đồng thời tận dụng ưu đãi về thuế đối với chi phí lãi vay đồng thời đảm bảo lợi ích cổ đông. 4 Ban lãnh đạo mạnh Ban lãnh đạo của DN chính là linh hồn của DN. Một DN chỉ có thể mạnh phát triển bền vững trong trường hợp lãnh đạo DN có trình độ chuyên môn tâm huyết với ngành nghề cam kết và nỗ lực phát triển DN lâu dài bền vững mọi quyết định đều đảm bảo cam kết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN