tailieunhanh - LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH THẺ ĐA NĂNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ

Thanh toán điện tử là bước nhảy vọt thứ ba trên thế giới về thanh toán tiếp theo tiền mặt và các lệnh thanh toán bằng giấy. Ngày nay các dịch vụ thanh toán điện tử đã trở thành loại hình dịch vụ điển hình và phổ biến của các ngân hàng cung cấp cho khách hàng. Các dịch vụ này giúp các ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn, giảm bớt các thủ tục hành chính và vận hành, mang lại cho các ngân hàng năng suất cao và sự tự động hóa. Chính vì những lợi ích đó mà các ngân hàng hiện nay. | Luận văn tót nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH -----o0o----- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH THẺ ĐA NĂNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn ThS LÊ LONG HẬU Sinh viên thực hiện TRẦN KIM HẠNH MSSV 4043424 LỚP Tài chính - Tín Dụng 02 KHÓA 30 Cần Thơ - 2008 GVHD Lê Long Hậu i SVTH Trần Kim Hạnh Luận văn tồt nghiệp MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI . Đặt vấn đề nghiên . Mục tiêu nghiên . Mục tiêu . Mục tiêu cụ . Câu hỏi nghiên . Phạm vi nghiên . Không . Thời . Đối tượng nghiên . Lược khảo tài CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN . Phương pháp . Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh . Những vấn đề chung về thẻ Ngân . Một số thuật ngữ cần . Phương pháp nghiên . Phương pháp thu thập số . Phương pháp phân tích số CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THẺ ĐA NĂNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN . Giới thiệu tổng quát về Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần . Lịch sử hình . Cơ cấu tổ . Kết quả hoạt động kinh . Thuận lợi khó khăn và định hướng phát . Giới thiệu về thẻ Đa năng Đông . Giới thiệu quá trình phát triển thẻ Đa Năng Đông . Các loại thẻ Đa năng Đông Á và tiện . Giới thiệu một số dịch vụ sử dụng thẻ Đa năng Đông GVHD Lê Long Hậu ii SVTH Trần Kim Hạnh Luận văn tốt nghiệp . Phân tích tình hình kinh doanh thẻ Đa năng tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần . Tình hình phát triển thẻ đa năng tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần . Doanh số phát sinh trên tài khoản . Tình hình thanh toán lương qua . Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh . Những rủi ro phát sinh trong hoạt động . Hoạt động quản

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
28    65    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.