tailieunhanh - Hỏi đáp về việc làm Tiêu đề chủ đề theo bộ LCSH

Hỏi đáp về việc làm Tiêu đề chủ đề theo bộ LCSH là tài liệu tổng hợp những câu trả lời về vấn đề làm tiêu đề chủ đề theo hệ thống Tiêu đề chủ đề của Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ (LCSH). Tài liệu góp phần giải đáp thắc mắc khi xử lý nội dung cho tài liệu: Biên mục, định từ khóa, phân loại. | HỎI ĐÁP VỀ VIỆC LÀM TIÊU ĐỀ CHỦ ĐỀ THEO HỆ THỐNG TĐCĐ Của THƯ VIỆN QUỐC HỘI HOA KỲ Sau hai khóa huấn luyện về Khung Tiêu Đề Chủ Đề của TV Quốc Hội Hoa Kỳ được tổ chức tại Thư Viện Quốc Gia ngày 25-27 tháng 11 năm 2009 và tại Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp TP HCM ngày 8-10 tháng 12 năm 2009 dưới sự bảo trợ của Thư Viện Quốc Gia Hội Thư Viện Việt Nam giảng viên tiếp tục nhận được các câu hỏi liên quan tới chủ đề này. Tài liệu Hệ Thống Tiêu Đề Chủ Đề Của Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ Library of Congress Subject Headings soạn giả Lâm Vĩnh-Thế Phạm Thị Lệ-Hương. Great Falls Va LEAF-VN 2009 bằng CD-ROM đã được Thư Viện Quốc Gia ấn hành và biếu các học viên cũng như một vài tài liệu tham khảo khác đã được dùng để trả lời các câu hỏi trong lớp. Ngoài những câu hỏi liên quan đến TĐCĐ đang được giảng dạy giảng viên cũng nhận được những câu hỏi về biên mục mô tả do đó giảng viên cũng đã giải thích thêm về vấn đề này. Vì câu hỏi quá nhiều nên chúng tôi sẽ chia bài trả lời làm hai kỳ . Đây là bài trả lời kỳ thứ nhất Như đã thông báo trong cả hai lớp huấn luyện chúng tôi xin tổng hợp các câu hỏi nêu ra trong lớp học hay gửi qua điện thư các câu trả lời được hiệu đính và trích dẫn các tài liệu tham khảo khác ngoài tài liệu nêu trên và sẽ được niêm yết trên trang web của Hội LEAF-VN http để các đồng nghiệp dù không tham dự lớp huấn luyện này cũng có thể đọc và học hỏi thêm. Ngày 24-12-2009 Lâm Vĩnh-Thế Phạm Thị Lệ-Hương Câu hỏi và Trả lời CÂU HỎI Sự giống nhau và khác nhau giữa việc định từ khóa và định tiêu đề chủ đề TRẢ LỜI Hiên nay từ khoá được dùng nhiều ở VN và nhiều người hay đánh đồng nó với tiêu đề chủ đề TĐCĐ . Khi chúng ta tìm theo từ khoá thì nó cho chúng ta tìm được một cái gì đó xin xem thêm bài viết của TS. Thomas Mann Tiêu đề Việt Nam trong Bảng TĐCĐ của TVQH Hoa Kỳ trong Phần Phụ Lục của đĩa CD tài liệu của lớp Huấn luyện bài viết này cũng được niêm yết tại địa chỉ URL http vì bất cứ từ được dùng để tìm tin này nằm ở chỗ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    57    0    27-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.