tailieunhanh - Bàn về khái niệm tài liệu quý hiếm

Bàn về khái niệm tài liệu quý hiếm là tài liệu khát quát những đặc điểm giúp nhận thức được tài liệu quý hiếm để từ đó có công tác bảo quản và sử dụng đúng cách trong Thư viện - Trung tâm thông tin. Nội dung tài liệu sẽ trình bày lần lượt các vấn đề: Khái niệm tài liệu, Hiểu biết về tài liệu quý hiếm, Quan điểm về tài liệu quý hiếm, Sử dụng đúng cách tài liệu quý. | r Ầ 1 1 r K 1 V r 1 Ấ II Bàn vê khái niệm Tài liệu quý hiêm Hiện nay có rất nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra khi đề cập tới vấn đề tài liệu quý hiếm. Tác giả bài viết đã mạnh dạn đưa ra một số phân tích để góp thêm lời bàn về khái niệm Thế nào là Tài liệu quý hiếm Hai yếu tố vật mang tin và thông tin trong tài liệu có mối quan hệ biện chứng với nhau trong đó nội dung của thông tin có trong tài liệu đó đóng vai trò quyết định tới giá trị của tài liệu. Tài liệu chỉ được xem là quý hiếm khi có mối quan hệ biện chứng giữa cái quý và cái hiếm. Mối quan hệ này không thể tách rời vì đánh giá tài liệu là quý hiếm phải bao hàm cả 2 yếu tố quý về giá trị nội dung và hiếm vì số lượng bản ít vì hình thức đặc biệt của tài liệu. liệu là gì Tài liệu là phương tiện bảo đảm thông tin cho quản lý và sản xuất. Theo nghĩa rộng tài liệu cần thiết cho mọi lĩnh vực hoạt động xã hội loài người giúp loài người ghi nhớ những tri thức và kinh nghiệm trong quá trình sống làm việc và đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình. Tài liệu hình thành khi các ký tự chữ viết xuất hiện. Trong xã hội nô lệ khi nhà nước đầu tiên của giai cấp chủ nô ra đời lúc đó giai cấp chủ nô cần chữ viết để ghi chép những số liệu đơn giản đầu tiên như thống kê số lượng nông nô ghi sản phẩm thừa ghi nợ ghi quyền sở hữu. . . Thực ra sự ghi chép đó đã có từ cuối thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ để ghi chép số thú săn bắt được và hoa quả dư thừa mà cả bộ lạc dùng không hết trong ngày và ghi chép các nhu cầu tính toán khác. Đến khi nghề chăn nuôi và nghề trồng trọt xuất hiện thì nhu cầu ghi chép ngày càng lớn trồng trọt xuất hiện thì nhu cầu ghi chép ngày càng lớn vì lẽ của cải trong xã hội tăng thêm đã đưa lại sự giàu có cho xã hội và qua đó xuất hiện một nền văn minh cổ xưa là chữ viết sau đó tài liệu được hình thành. Việc ghi chép của xã hội loài người nối tiếp vào các thời kỳ sau phát triển cùng với sự phân ngành sản xuất trong xã hội và cải tiến kỹ thuật văn phòng. Những ký tự ban đầu thưởng được thể hiện dưới dạng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.