tailieunhanh - Giáo án tiết 1: Ôn tập một số bài hát đã học - Âm nhạc 5 - GV:Bích Huân

Giáo án âm nhạc 5 tiết ôn tập một số bài hát đã học chúng ta biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của một số bài hát đã học ở lớp 4. Biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ họa theo bài hát. | ÂM NHẠC 5: Tiết 1 Ôn tập một số bài hát đã học I. Yêu cầu: Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của một số bài hát đó học ở lớp 4. -Biết hát kết hợp gừ đệm và vận động phụ hoạ theo bài hát. II. Chuẩn bị của GV - Nhạc cụ quen dùng. - Chép lời ca của những bài hát được ôn. - Tập đệm đàn một số ài hát: Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình, Chức mừng, Thiếu như thế giới liên hoan. - Tổ chức các cuộc thi đua trình bày ba bài hát để tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi. III. Hoạt động dạy và học Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ôn tập một số bài hát đã học 1. Quốc ca Việt Nam - Ai là tác giả bài Quốc ca Việt Nam? Nhạc sĩ Văn Cao. - Cả lớp đứng nghiêm hát Quốc ca Việt Nam. 2. Em yêu hoà bình -Ai là tác giả bài Em yêu hoà bình? Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. - GV giới thiệu lời ca của bài hát. - Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình kết hợp gõ đệm theo phách. - Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình kết hợp gõ đệm theo nhịp. - Từng tổ trình bày bài hát Em yêu hoà bình, GV đánh giá. 3. Chúc mừng - Bài Chúc mừng là nhạc nước nào? Đây là bài hát Nga, lời Việt Hoàng Lân. - GV giới thiệu lời ca của bài hát. - Chia lớp thành nửa, một nửa hát, một nửa kia gõ đệm theo phách. Phách mạnh gõ tay phải, phách nhẹ gõ tay trái. Đổi lại phần trình bày. - Từng tổ trình bày bài Chúc mừng, GV đánh giá. 4. Thiếu như thế giới liên hoan - Ai là tác giả Thiếu nhi thế giới liên hoan? - GV giới thiệu lời ca của bài hát. - Cả lớp hát bài Thiếu nhi thế giới liên hoan kết hợp gõ đệm: đoạn 1 gõ phách, đoạn 2 gõ theo tiết tấu lời ca. - Từng tổ trình bày bày hátThiếu nhi thế giới liên hoan, giáo viên đánh giá. - GV tổng kết phần trình bày 3 bài hát của các tổ. Đánh giá, khen ngợi và động viên HS cố gắng học tập môn Âm nhạc. Kết thúc: Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình kết hợp gõ đệm theo phách HS ghi bài HS trả lời HS hát Quốc ca HS trả lời HS thực hiện HS thực hiện Các tổ thực hiện HS trả lời HS thực hiện Các tổ thực hiện HS trả lời Nhạc sỹ Lưu Hữu Phước. HS thực hiện Các tổ thực hiện HS theo dõi HS thực hiện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.