tailieunhanh - Chua Ngot Tai Cây

Tham khảo tài liệu 'chua ngot tai cây', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chua Ngot Tai Cây Dân gian Chua Ngot Tai Cây Tác giả Dân gian Thể loại Cổ Tích Website http Date 17-October-2012 Chung Khánh Dư là danh sĩ ở Liêu Đông đi xuống miền Nam thi Hưong. Nghe nói ở phủ Phiên Vưong có một Đạo sĩ biết được họa phúc của người ta nên nóng lòng muốn xem cho rõ điều hung kiết nhưng còn ngần ngại bèn gọi tiểu đồng là Cát Nha đế n mà nói rằng - Ta muốn đi coi bói nhưng sợ mình là người có học mà lại chuộng ba cái. thần tiên đó thì mất mặt đi chăng Cát Nha từ tốn đáp - Từ xưa đế n nay biếd bao Công Hầu Khanh Tướng đều ao ước biếd chuyện tưong lai mà chẳng có ai ra làm sao hế t cả thì lý do chi phải sầu bi ôm lấy Khi ở cõi trần vui ít. đục nhiều hon. Khi đám tha nhân chỉ biếd cao sang là quan trọng. Khánh Dư bỗng lặng người đi một chút rồi yế u ớt nói rằng - Dẫu là vậy nhưng ta dù gì cũng là danh sĩ đời nay. Há lại để cõi. bên kia phủ lên điều tai tiếng Cát Nha nghe vậy mới trố mắt ra nhìn Khánh Dư thì thấy vẻ mặt ngây ngây như mang điều khó nghĩ bèn thì thào bảo dạ - Muốn mà sợ người ta biếd được điều mong ước của mình đế n nỗi phải giấu đi thì đúng là người biếd nhìn sau trông trước. Tự biếd mình là người có học thấm đạo Thánh hiền nên biếd trọng nhẹ cân phân. Không dám coi bởi sợ người ta nói đế n thì đúng là người biếd bỏ nhỏ lượm to biếd hy sinh cái riêng để mưu cầu. đại cuộc. Có điều vì sợ mất mặt mà sinh điều nói dối. Dối cả với người dối tận đế n thân ta thì cái dối kia lại khéo ra. hay hon điều nói thật. Nghĩ vậy Cát Nha cười một nụ thật tưoi rồi mạnh dạn đáp rằng - Nế u có điều tiếng gì. Cậu cứ đổ cho con thì khỏi phải lo lắng điều chi hế t cả Khánh Dư gật gù đáp - Ăn cây nào rào cây nấy thì phải rào. kỹ kỹ để con cháu còn có trái mà ăn. Chớ không thể chỉ biếd ăn mà có hoài mãi được Trang 1 5 http Chua Ngot Tai Cây Dân gian Rồi mấy hôm sau Khánh Dư đến gặp Đạo sĩ thì thấy nhiều người bu kín chung quanh tưởng chừng ruồi bay cũng hổng lọt. Khánh Dư không biếì làm sao mới rầu rầu tự nhủ - Tai vách mạch rừng. Người .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.