tailieunhanh - Bài giảng Quy hoạch chung xây dựng đô thị - Chương 7: Quy hoạch xây dựng khu ở trong đô thị

Bài giảng "Quy hoạch chung xây dựng đô thị - Chương 7: Quy hoạch xây dựng khu ở trong đô thị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về khu ở đô thị, vị trí và chức năng của khu ở trong đô thị, đơn vị ở trong đô thị,. . | QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU Ở TRONG ĐÔ THỊ . Khu ở trong đô thị Là một trong 4 loại đất chính của đất dân dụng đô thị. Là khu chức năng chính chiếm diện tích lớn nhất trong khu dân dụng đô thị. Tùy thuộc vào lọai đô thị đất ở có thể được phân ra các cấp sau Đô thị lọai rất lớn có tiểu khu hoặc đơn vị ở khu nhà ở khu thành phố. Đô thị lọai lớn có tiểu khu hoặc đơn vị ở khu nhà ở khu thành phố s Đô thị lọai trung bình có tiểu khu hoặc đơn vị ở có thể có khu nhà ở. Đô thị lọai nhỏ có tiểu khu hoặc đơn vị ở . Thị trấn có các nhóm nhà. k Khu ở 0 bao gồm một số tiểu khu hoặc đơn vị ở và các công trình phục vụ công cộng cấp II cấp định kỳ khu cây xanh nghỉ ngơi và hệ thống kỹ thụật phục vụ nhu cầu sinh họat định kỳ ngắn ngày cho người dân trong khu nhà ở đó. . KHÁI NIỆM VỀ KHU Ở ĐÔ THỊ Giới hạn của khu ở thường là các đường giao thông chính đô thị và các ranh giới tự nhiên như sông hồ kênh rạch. Khu ở có thể phân thành 2 lọai khu ở cũ và khu ở mới. . Ranh phục vụ và ranh hành chính Ranh phục vụ Ranh hành chính Hợp nhất ranh hành chánh và ranh qui hoạch để dễ quản 1ý về qui hoạch và về mặt chính quyền đối với người dân đô .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.