tailieunhanh - 10 bí quyết đầu tư thành công trong dài hạn

Trong thị trường chứng khoán không có quy luật nào mà lại không có ngoại lệ, tuy nhiên có một số nguyên tắc mà nhà đầu tư không thể không tuân theo. | 1 r - Ầ À A 1 10 bí quyêt đâu tư thành công trong dài hạn Trong thị trường chứng khoán không có quy luật nào mà lại không có ngoại lệ tuy nhiên có một số nguyên tắc mà nhà đâu tư không thể không tuân theo. Xin giới thiệu cùng các bạn xem xét 10 nguyên tắc chung nhằm giúp nhà đâu tư có cách tiêp cận hợp lý hơn trong đâu tư dài hạn. Mỗi nguyên tắc đều hàm chứa một số khái niệm cơ bản mà bất kề nhà đâu tư nào cũng cân nắm vững. 1. Bán cổ phiêu đang thua lỗ và giữ lại cổ phiêu có lãi Các nhà đầu tư thường bán đi các cổ phiểu đã được lựa chọn đúng đắn và đáng có lại để thu về lợi nhuận trong khi cứ tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang giảm giá với hy vọng vào một đợt phục hồi. Nếu không thể biết được khi nào đợt hồi phục mới diễn ra tốt nhất là nên bán đi cổ phiếu đó nếu không trong trường hợp xấu nhất bạn sẽ thấy có phiếu sẽ giảm đến mức giá trị không còn là bao. Tất nhiên việc nắm giữ những cổ phiếu tốt và bán đi những cố phiếu không chất lượng là một ý tưởng tuyệt vời song việc thực hiện nó lại không hề dễ dàng. Những thông tin sau đây có thể giúp bạn thực hiện việc đó dễ dàng hơn. 2. Nắm giữ cổ phiếu đang có lãi Theo lý thuyết thì hầu hết những thành công của nhà đầu tư là nhờ một số ít các cổ phiểu trong danh mục lại có thể đem lại lợi nhuận lớn. Nếu bạn đặt ra một mục tiêu sẽ bán cổ phiếu sau khi đã tăng đến một mức nhất đinh - ví dụ tăng gấp 3 lần - bạn có thể không bao giờ tận dụng hết được một cổ phiếu đang tăng giá. Chưa có ai trong lịch sư có thể có mức lãi gấp 10 lần so với giá đầu tư ban đầu theo phương pháp bán sau khi tăng gấp 3 . Đừng bao giờ đánh giá thấp những cổ phiếu đang tăng giá bằng cách tuân theo những quy tắc cá nhân quá cứng nhắc. Nếu bạn không hiểu được tiềm năng của món đầu tư của mình những luật lệ do chính bạn đề ra sẽ mang tính tùy tiện và hạn chế. 3. Bán đi cổ phiếu đang thua lỗ Không có đảm bảo nào về khả năng phục hồi sau một giảm sâu. Bên cạnh sự quan trọng của việc không nên đánh giá thấp các cổ phiếu có lãi ta cũng cần có cái nhìn thực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.