tailieunhanh - Chú Hanxơ Sung Sướng

Hanxơ đi ở đã được bảy năm. Một hôm, chú thưa với chủ: - Thưa ông, tôi ở với ông đã hết hạn rồi, xin ông trả tiền công cho tôi để tôi về nhà với mẹ. Chủ đáp: - Chú đã hầu hạ ta hết lòng. Vậy ta cứ tùy công mà thưởng cho chú. Chủ cho Hanxơ một khối vàng to bằng cái đầu chú. Hanxơ rút khăn tay trong túi ra bọc vàng vác trên vai lên đường về nhà. Hanxơ đang đi lững thững thì gặp một người hớn hở cưỡi một con ngựa phóng tới | Chú Hanxơ Sung Sướng Dân gian Chú Hanxơ Sung Sướng Tác giả Dân gian Thể loại Cổ Tích Website http Date 18-October-2012 Hanxơ đi ở đã được bảy năm. Một hôm chú thưa với chủ - Thưa ông tôi ở với ông đã hếì hạn rồi xin ông trả tiền công cho tôi để tôi về nhà với mẹ. Chủ đáp - Chú đã hầu hạ ta hếì lòng. Vậy ta cứ tùy công mà thưởng cho chú. Chủ cho Hanxơ một khối vàng to bằng cái đầu chú. Hanxơ rút khăn tay trong túi ra bọc vàng vác trên vai lên đường về nhà. Hanxơ đang đi lững thững thì gặp một người hớn hở cưỡi một con ngựa phóng tới. Hanxơ nói bô bô - Chà Cưỡi ngựa hay chắc thú lắm ngồi trên mình ngựa như ngồi trên ghế bành không vấp vào sỏi đỡ hại giày đi cứ băng băng. Người cưỡi ngựa nghe tiếng dừng ngựa lại hỏi chú - Thế sao chú lại đi bộ - Đó là sự bất đắc dĩ. Tôi hiện mang về nhà một khối vàng nhưng đi cứ phải cúi đầu vì nó nặng trĩu cả vai. - Nế u chú thích thì chúng ta đổi nhau tôi đưa chú con ngựa chú đưa tôi khối vàng nhé. - Tôi rất đồng ý nhưng tôi bảo cho anh biết trước rằng khối vàng của tôi nặng đấy. Rồi anh đến lê ra đường thôi. Người kia xuống ngựa cầm lấy vàng và giúp Hanxơ lên yên. Sau khi trao dây cương cho Hanxơ người ấy bảo - Muốn ngựa chạy nhanh thì phải tắc lưỡi và nói Hốp Hốp . Hanxơ ngồi trên mình ngựa không phải mang nặng nữa khoan khoái lắm. Một lúc sau chú chợt có ý nghĩ cho ngựa chạy nhanh hơn. Chú liền tắc lưỡi kêu Hốp Hốp để thúc ngựa. Ngựa bèn tế nước đại Hanxơ không kịp trở mình bị quật xuống hố bên vệ đường. Nế u không gặp một bác nông dân đang xua một con bò cái giữ ngựa lại thì ngựa cứ thế phóng mãi. Hanxơ lồm cồm bò dậy mình mẩy thâm tím. Chú buồn bã nói với người dắt bò Trang 1 4 http Chú Hanxơ Sung Sướng Dân gian - Cưỡi con ngựa kiểu này nó lắc nó quăng mình xuống đất có phen gãy cổ. Khó chơi lắm. Từ nay tôi xin chừa. Tôi thích bò của bác hơn có thể ung dung đi sau nó mà ngày nào cũng được sữa bơ pho mát ăn. Ước gì tôi được con bò như của bác Bác nông dân nói - Nếu chú thích bò thì tôi đổi bò cho chú .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.