tailieunhanh - Bài giảng Quy hoạch chung xây dựng đô thị - Chương 5: Đối tượng và mục tiêu

Bài giảng "Quy hoạch chung xây dựng đô thị - Chương 5: Đối tượng và mục tiêu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đối tượng của quy hoạch chung xây dựng đô thị, mục tiêu và nhiệm vụ của quy hoạch chung xây dựng đô thị,. . | QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ CHƯƠNG 5 ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU . ĐỐI TƯỢNG CỦA QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG đô thị - Con người và hoạt động của con người trong đô thị. - Đất đai đô thị - Không gian đô thị - Hạ tầng xã hội đô thị - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị . MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ . Mục tiêu . Tố chức môi trường sản xuất đô thị Qui hoạch xây dựng đô thị nghiên cứu tổ chức môi trường sản xuất đô thị nhằm đảm bảo sự tiện lợi trong hoạt động sản xuất cũng như việc bố trí hợp lí các cơ sở sản xuất này để tạo sự phát triển cân đối giữa các khu vực trong đô thị đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị. Qui hoạch môi trường sản xuất đô thị phải chú ý giảm thiểu các tác động xấu của hoạt động sản xuất đối với sinh hoạt của người dân. . MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ . Tổ chức môi trường sống dân cư đô thị Môi trường sống của cư dân đô thị là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của một đô thị. Chính vì thế qui hoạch xây dựng đô thị phải tạo ra một môi trường sống tốt nhất cho người dân đô thị trên cơ sở các điều kiện tự nhiên hiện có và các thế mạnh đặc điểm riêng của nền kinh tế văn hoá phong tục tập quán của từng đô thị. Môi trường sống của cư dân đô thị ở đây đó là sự tiện nghi của hạ tầng đô thị tiện lợi trong đi lại sự an toàn trong sinh hoạt và môi trường không khí trong .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.