tailieunhanh - Bài thuyết trình Tỷ giá hối đoái

8/ 1991, NHNN thành lập Trung tâm giao dịch ngoại tệ với 2 trung tâm là Hà Nội và Với 4 mục tiêu: - Thiết lập thị trường ngoại hối chính thức cho giao dịch giữa ngân hàng và các đv kinh tế - Đánh giá và đo lường cung cầu ngoại tệ trên thị trường | Tỉ giá hối đoái Nhân tố tác động Phân loại Khái niệm KHÁI NiỆM tỉ giá hối đoái, cách niêm yết và cách tính tỉ giá. Tỉ giá hối đoái là gì? Tỉ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền của hai nước Giá cả của một đơn vị tiền tệ của 1 quốc gia được tính bằng số lượng đơn vị tiền tệ của quốc gia khác Sự so sánh sức mua giữa các đồng tiền Ngoại hối bao gồm ngoại tệ và giấy tờ có giá trị ngoại tệ. Cách viết tỉ giá (theo thông lệ kinh doanh tiền tệ ngân hàng) USD/AUD = Đồng yết giá (Tỉ giá bán ra) 1usd= 60 aud Đồng định giá (Tỉ giá mua vào) 1usd= Ngân hàng sẵn sàng mua đồng đô-la Mĩ với tỉ giá 1USD = AUD Ngân hàng sẵn sàng bán đồng đô-la Mĩ với tỉ giá 1USD = AUD Đồng tiền đứng ở vị trí thứ nhất gọi là đồng yết giá, đông tiền đứng ở vị trí thứ hai gọi là đồng định giá. Đồng tiền yết giá được cố định ở một đơn vị tiền tệ 1USD, 1GBP, hoặc ở 100, 1000 đơn vị, ví dụ như 1000 GBP). Đồng tiền định giá được thể hiện bằng một số lượng đơn vị biến đổi. Tỉ giá | Tỉ giá hối đoái Nhân tố tác động Phân loại Khái niệm KHÁI NiỆM tỉ giá hối đoái, cách niêm yết và cách tính tỉ giá. Tỉ giá hối đoái là gì? Tỉ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền của hai nước Giá cả của một đơn vị tiền tệ của 1 quốc gia được tính bằng số lượng đơn vị tiền tệ của quốc gia khác Sự so sánh sức mua giữa các đồng tiền Ngoại hối bao gồm ngoại tệ và giấy tờ có giá trị ngoại tệ. Cách viết tỉ giá (theo thông lệ kinh doanh tiền tệ ngân hàng) USD/AUD = Đồng yết giá (Tỉ giá bán ra) 1usd= 60 aud Đồng định giá (Tỉ giá mua vào) 1usd= Ngân hàng sẵn sàng mua đồng đô-la Mĩ với tỉ giá 1USD = AUD Ngân hàng sẵn sàng bán đồng đô-la Mĩ với tỉ giá 1USD = AUD Đồng tiền đứng ở vị trí thứ nhất gọi là đồng yết giá, đông tiền đứng ở vị trí thứ hai gọi là đồng định giá. Đồng tiền yết giá được cố định ở một đơn vị tiền tệ 1USD, 1GBP, hoặc ở 100, 1000 đơn vị, ví dụ như 1000 GBP). Đồng tiền định giá được thể hiện bằng một số lượng đơn vị biến đổi. Tỉ giá mua vào là giá theo đó ngân hàng sẵn sàng mua vào đồng yết giá. Tỉ giá bán ra là giá theo đó ngân hàng sẵn sàng bán đồng tiền yết giá. Đồng yết giá Đứng trước Được giả định như một loại hàng hóa Cố định ở 1 đơn vị hoặc 100 đơn vị. Ví dụ như 1 GBP, 1000 GBP. Đồng định giá Đứng sau Được giả định như đơn vị thanh toán trong giao dịch mua bán Được thể hiện bằng số lượng đơn vị biến đổi Đồng yết giá và đồng định giá GBP là Great Britain Pound, tức đồng Bảng Anh. Tỉ giá mua vào Đứng trước Tỉ giá cao nhất theo đó ngân hàng sẵn sàng mua vào đồng tiền yết giá. Tỉ giá bán ra Đứng sau Tỉ giá thấp nhất theo đó ngân hàng sẵn sàng bán ra đồng tiền yết giá. Giá mua vào và giá bán ra GBP là Great Britain Pound, tức đồng Bảng Anh. Niêm yết trực tiếp Một khối lượng cố định ngoại tệ được biểu thị bằng một khối lượng thay đổi nội tệ(hay đồng ngoại tệ làm đồng yết giá, đồng nội tệ làm đồng định giá) 1 ngoại tệ=x nội tệ Ví dụ ở VN: 1 HKD = VND Niêm yết gián tiếp Một khối lượng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.