tailieunhanh - Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2011-2012 (kèm đáp án)

Việc giải trực tiếp trên từng đề thi trong bộ "Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2011-2012 (kèm đáp án)" sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, và các dạng Toán khác nhau, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi học kì! | Năm học 2010 - 2011 Môn Toàn - Lớp 9 đề 3 Thời gian làm bài 90 phút Câu 1 1 5 điêm . Thực hiện phép tính 75-a 50 b Câu 2 2 điểm . Cho biểu thức À x-1 x 2-s x l A r --------ị ----- ựx - 1 V X 1 với a Rút gọn biểu thức A. b Tìm X để A có giá tậ bằng 6. Câu 3 2 điểm . Cho hàm số y 1 - 2a x a - 3 a TÌm các giá tri của a để hàm số đồng biến. b Tim a để đồ thi ham so cat đường thang y X - 2 tai một điểm trên trục hoành. Câu 4 3 5 điểm . Cho tam giác ABC vuông tại C đường cao CH o là trung điểm của AB. Đường thẳng vuông góc với CO tại C cat AB tại D cắt các tiếp tuyến Ax By của đường tròn O OC lần lượt tại E F. a Chứng minh CH2 AH2 b Chứng minh EF là tiếp tuyến của O OC từ đó suy ra AE BF EF . c Khi AC 2 AB R tính diện tích tam giác BDF theo R. Câu 5 1 điểm . Cho biểu thức số có 2009 dấu căn. tử số có 2010 dấu căn mẫu _ Chứng minh A 4 -----Hết------ đề 3 Câu Đáp án Câul l 5đ a 0 75 điểm 7ĨT- - a T 1 í T- a T í TT ỉ b 0 75 điểm 3V2ÕÕ 5-7150 - 7 6ÕÕ a 50_3V4 5 3-7 5 3_ 6-9a 3 Câu 2 2d A x-1 . X 2VĨ I x o x l A Y - Cho biểu thức VX 1 VX 1 vói a 1 điểm A _ V -1 V 1 Vx 1 2 a 1 VÍ 1 2 VĨ 1 yỊx-ỉ y x ỉ b 1 điểm A 6 2 x 1 6 Oa x 1 3 oựx 2 ox 4 Đối chiếu điều kiện kết luận Câu 3 2d a 0 75 điểm _ l-2a 0 a 2 b 1 25 điểm Đường thẳng cắt nhau tai điểm trên trục hoành y 0 tìm hoành độ giao điểm _ 1 x-2 0 X 2. Thay y 0 X 2 vào ham so . Tinh được a 3 Câu 4 3d Vẽ hình đúng a 1 điểm Trong tam giác vuông ACH AC2 AH2 HC2 Trong tam gi ác vuông ACB AC2 AH. AB m à AB 2CO T c trung tuyến của tam giác vuông CH2 AH2 b 1 điểm Chứng minh được DE là tiếp tuyến EA EC FB FC AE BF EF c c 1 điểm Sin Bj 1 2 30 fi2 60 pam giác BCF đều giải các tam giác vuông ABC BDF BC BF R 3 BD 3R Sbde 3 2 R2 đvdt Câu 5 íđ Đặt V3 a2-3 Thay vào A ta có 5 3 . 3 . 3 a có 2010 dấu căn 3 . 73 có 2009 dấu căn 3-a 11 A_6- a2-3 3 a 4 .3 n A VÌ a 3 4 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.