tailieunhanh - Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình - Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội 3 - T.B.Minh

Thông qua những slide bài giảng Các thế hệ trong một gia đình giúp học sinh biết các thế hệ trong một gia đình, phân biệt được gia đình hai thế hệ và gia đình ba thế hệ. Giới thiệu với các bạn bề các thế hệ trong gia đình của mình. | CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 3 CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU Ba thương con vì con giống mẹ . Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau . Xa là nhớ gần nhau là cười. + Các em hãy cho biết bài hát nói đến những ai ? Nói đến ba , mẹ và con . + Bài hát cho biết tình cảm của mọi người trong gia đình như thế nào ? Mọi người trong gia đình đều rất yêu thương nhau . Bài hát “Cả nhà thương nhau” muốn giới thiệu với các em bài học đầu tiên của chương Xã hội về chủ đề Gia đình trong tiết học hôm nay. Tiết 19: Tự nhiên và xã hội CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH HOẠT ĐỘNG 1 TÌM HIỂU VỀ CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI Trong gia đình em, ai là người nhiều tuổi nhất ? Trong gia đình em, ai là người ít tuổi nhất ? NỘI DUNG THẢO LUẬN Trong mỗi gia đình thường có những người ở các lứa tuổi khác nhau cùng chung sống như : “ Các thế hệ trong một gia đình”. được gọi là: * Ông bà * Cha mẹ * Anh chị em QUAN SÁT TRANH - ẢNH VA TRẢ LỜI CÂU HỎI Mỗi gia đình trong tranh- ảnh có : * Mấy thế hệ ? * Mỗi thế hệ có bao nhiêu người? * Những ai? Gia đình trong ảnh có những ai, có mấy thế hệ? Mỗi thế hệ có bao nhiêu người? 1 Gia đình trong ảnh có những ai, có mấy thế hệ? Mỗi thế hệ có bao nhiêu người? 2 Gia đình trong ảnh có những ai, có mấy thế hệ? Mỗi thế hệ có bao nhiêu người? 3 Gia đình trong tranh có những ai, mấy thế hệ? Mỗi thế hệ có bao nhiêu người ? 4 QUAN SÁT TRANH-ẢNH 1 2 3 4 ẢNH 1 ẢNH 2 ẢNH 3 ẢNH 4 HỌAT ĐỘNG NHÓM 4 Trong ảnh có : * Bố mẹ . Gia đình trong ảnh co ù1 thế hệ. Mỗi thế hệ có 2 người . NHÓM NHÓM Trong ảnhcó : * Ông * Mẹ * Các con Gia đình trong ảnh có 3 thế hệ . Mỗi thế hệ có 1 người ,có 2con. Trong ảnhcó : * Bố mẹ * Các con Gia đình trong ảnh có 2 thế hệ . Mỗi thế hệ có 2 người . NHÓM NHÓM Trong tranh có : * Ông bà * Bố mẹ * Các con Gia đình trong tranh có 3 thế hệ . Mỗi thế hệ có 2 người . QUAN SÁT TRANH Mở sách giáo khoa trang 38 , 39 HOẠT ĐỘNG 2 THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI Quan sát tranh Gia đình bạn Minh Gia đình Minh gồm có những . | CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 3 CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU Ba thương con vì con giống mẹ . Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau . Xa là nhớ gần nhau là cười. + Các em hãy cho biết bài hát nói đến những ai ? Nói đến ba , mẹ và con . + Bài hát cho biết tình cảm của mọi người trong gia đình như thế nào ? Mọi người trong gia đình đều rất yêu thương nhau . Bài hát “Cả nhà thương nhau” muốn giới thiệu với các em bài học đầu tiên của chương Xã hội về chủ đề Gia đình trong tiết học hôm nay. Tiết 19: Tự nhiên và xã hội CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH HOẠT ĐỘNG 1 TÌM HIỂU VỀ CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI Trong gia đình em, ai là người nhiều tuổi nhất ? Trong gia đình em, ai là người ít tuổi nhất ? NỘI DUNG THẢO LUẬN Trong mỗi gia đình thường có những người ở các lứa tuổi khác nhau cùng chung sống như : “ Các thế hệ trong một gia đình”. được gọi là: * Ông bà * Cha mẹ * Anh chị em QUAN SÁT TRANH - ẢNH VA TRẢ LỜI CÂU HỎI Mỗi gia đình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.