tailieunhanh - LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CÀ MAU

Có thể nói sự kiện gia nhập WTO đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức buộc ngành Ngân hàng tài chính phải vận động nhiều hơn. Thực trạng trên đòi hỏi các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân Hàng Công Thương Việt Nam nói riêng phải đứng vững. Bằng những nỗ lực phát triển theo các chuẩn mực quốc tế, xây dựng năng lực cạnh tranh, hiện đại hoá công nghệ ngân hàng | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ QuảN trị kinh doanh -----------------ejo0oto- - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HANG CổNG THƯƠNG CHI NHÁNH CÀ MAU Giáo viên hướng dẫn TRƯƠNG CHÍ TIẾN Sinh viên thực hiên TRẦN KIM CHI MSSV 4043406 Lớp Tài chính 02 - K30 Cần Thơ - 2008 i Trang MỤC LỤC Chương 1 GIỚI . Sự cần thiết của đề . Mục tiêu nghiên . Mục tiêu . Mục tiêu cụ . Phương pháp nghiên . Phương pháp thu thập số . Phương pháp phân tích số . Phạm vi nghiên cứu .3 . Đối tượng nghiên Chương 2 CƠ SỞ LÝ . Khái quát về tín . Khái niệm liên quan đến hoạt động tín . Chức năng của tín . Vai trò của tín . Phân loại tín . Các hình thức huy động . Một số vấn đề trong hoạt động của ngân . Một số khái niệm liên quan đến đánh giá hiệu quả hoạt động tín Chương 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CÀ . Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Cà . Giới thiệu khái quát về NHCTVN Chi nhánh Cà Mau .14 . Lịch sử hình thành và phát triển của NHCTVN Chi nhánh Cà Mau . 14 . Cơ cấu tổ . Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2005 - 2007 .17 . Về doanh . Về chi . Về lợi . Thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng .21 ii Chương 4 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH CÀ . Phân tích tổng quát nguồn vốn của Ngân . Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động . Phân tích hoạt động tín dụng tại NHCT Cà . Phân tích doanh số cho . Phân tích doanh số thu . Tình hình dư . Phân tích tình hình nợ quá . Nh ững bài học kinh Chương 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHCT CÀ . Tăng khả năng huy động . Chính sách .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.