tailieunhanh - Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử - Trương Hoài Phong

Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử là tài liệu nhằm đưa khái niệm bài giảng điện tử phổ biến với môi trường giáo dục. Nội dung tài liệu sẽ gồm 3 phần: Khái niệm bài giảng điện tử, quy trình thiết kế bài giảng điện tử, các bước thiết kế bài giảng điện tử trên PowerPoint. | Tài liệu Powerpoint Trương Hoài Phong - Phòng GD ĐT Cái Bè Hướng dẫn thiêt kê bài giảng điện tử Trong những năm gần đây máy vi tính dược sử dụng rộng rãi trong nhà trường với tư cách là phương tiện dạy học với nhiều loại phần mềm được thiết kế dưới các quan điểm khác nhau. Hình thức sử dụng máy vi tính vào dạy học rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên bài giảng điện tử là một hình thức sử dụng phổ biến hiện nay. Bài giảng điện tử có thể được viết dưới bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào tuỳ theo trình độ công nghệ thông tin của người viết hoặc dựa vào các phần mềm trình diễn sẵn có như Frontpage Publisher PowerPoint. Trong đó thiết kế bài giảng điện tử trên Microsoft PowerPoint là đơn giản nhất. Nhưng bài giảng điện tử hay giáo án điện tử là gì Muốn soạn bài giảng điện tử ta phải bắt đầu từ đâu Phải qua các bước nào Cần phải biết những phần mềm gì Mong rằng đề tài này sẽ giúp ích quý đồng nghiệp một phần trong việc bắt tay vào soạn một bài giảng điện tử. I. Khái niệm bài giảng điện tử Bài giảng điện tử là một hình thức tổ chức bài lên lớp mà ở đó toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học đều được chương trình hoá do giáo viên điều khiển thông qua môi trường multimedia do máy vi tính tạo ra. Cần lưu ý bài giảng điện tử không phải đơn thuần là các kiến thức mà học sinh ghi vào tập mà đó là toàn bộ hoạt động dạy và học - tất cả các tình huống sẽ xãy ra trong quá trình truyền đạt và tiếp thu kiến thức của học sinh. Bài giàng điện tử càng không phải là một công cụ để thay thế bảng đen phấn trắng mà nó phải đóng vai trò định hướng trong tất cả các hoạt động trên lớp. Các đơn vị của bài học đều phải được Multimedia hóa. Multimedia được hiểu là đa phương tiện đa môi trường đa truyền thông. Trong môi trường multimedia thông tin được truyền dưới các dạng văn bản text đồ hoạ graphics hoạt ảnh animation ảnh chụp image âm thanh audio và phim video video clip . Giáo án điện tử là bản thiết kế cụ thể toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học của giáo viên trên giờ lên lớp toàn bộ hoạt động dạy học đó

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
132    72    0    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.