tailieunhanh - Chú Bé Nghèo Dưới Nấm Mồ

Xưa có một chú bé chăn dê nghèo, bố mẹ đều chết cả, quan trên đưa chú cho một nhà giàu nuôi dạy. Song vợ chồng nhà này rất cay nghiệt. Của cải đã có thừa mà họ vẫn tham lam bủn xỉn. Hễ có ai ăn mất của họ một tí bánh mì là họ đã tức giận rồi. Chú bé phải làm cật lực mà được ăn rất ít mà thường là ăn đòn nhiều hơn. Một hôm, chủ giao cho chú trông con gà mái và một đàn gà con. Gà mẹ đuổi con lạc qua một. | Chú Bé Nghèo Dưới Nấm Mồ Dân gian Chó Bé Nghèo Dưới Nấm Mồ Tác giả Dân gian Thể loại Cổ Tích Website http Date 18-October-2012 Xưa có một chú bé chăn dê nghèo bố mẹ đều chết cả quan trên đưa chú cho một nhà giàu nuôi dạy. Song vợ chồng nhà này rất cay nghiệt. Của cải đã có thừa mà họ vẫn tham lam bủn xỉn. Hễ có ai ăn mất của họ một tí bánh mì là họ đã tức giận rồi. Chú bé phải làm cật lực mà được ăn rất ít mà thường là ăn đòn nhiều hơn. Một hôm chủ giao cho chú trông con gà mái và một đàn gà con. Gà mẹ đuổi con lạc qua một bụi tầm xuân. Bỗng một con diều hâu từ trên cao bổ xuống quặp lấy gà mẹ bay đi mất. Chú bé lấy hết hơi sức gào Kẻ cắp kẻ cắp Bắt lấy quân kẻ cắp . Nhưng nào có ích gì. Diều hâu đâu có chịu tha mồi về trả. Chủ nghe tiếng kêu vội chạy ra. Lúc biết là mất gà hắn ta giận điên lên đánh chú bé tới tấp đến nỗi mấy ngày sau chú vẫn không nhúc nhích được. Giờ chú phải trông đàn gà vắng mẹ. Khó khăn càng nhiều hơn vì lũ gà cứ bỏ chạy lung tung. Chú bèn nghĩ ra một cách chú lấy dây buộc chằng lũ gà lại với nhau. Chú tưởng thế là diều hâu không thể bắt được một con gà nào nữa. Nhưng chú đã lầm to mấy hôm sau chú vừa ngủ thiếp đi vì mệt và đói thì con chim độc ác kia lại đến sà xuống bắt một con gà con. Vì con nọ đã buộc chằng vào con kia nên diều hâu vớ được trọn cả một đàn. Nó tha tít lên ngọn cây nuốt hết sạch. Vừa khi ấy tên nhà giàu cũng về tới nhà. Thấy tai họa xảy ra hắn phát khùng lại đánh chú bé một trận không tiếc tay đến nỗi chú phải nằm liệt giường mấy ngày liền. Khi chú đã đi lại được hắn bảo Mày đần độn quá không thể nào trông coi cái gì hết thôi để sai vặt vậy . Hắn giao cho chú một làn nho đến biếu viên thẩm phán kèm theo một bức thư. Giữa đường vừa đói vừa khát chịu chẳng nổi chú bé đánh liều ăn mất hai chùm nho. Lúc chú đem nho đến nhà tên thẩm phán viên quan này bóc thư ra xem rồi lại thấy thiếu mất hai chùm nho liền bảo - Thiếu mất hai chùm. Chú bé thật thà thú nhận là giữa đường đói và khát quá chú đã trót ăn mất số nho đó .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.