tailieunhanh - Bài giảng Quy hoạch đô thị và điểm dân cư: Bài 3 - ThS. KTS Nguyễn Ngọc Uyên, ThS. KTS. Nguyễn Quang Vinh

Bài giảng "Quy hoạch đô thị và điểm dân cư - Bài 3: Đô thị hóa và hệ quả của đô thị hóa" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về đô thị hóa, đô thị hóa thành phố cực lớn, hệ quả đô thị hóa, quá trình đô thị hóa tại Việt Nam. nội dung chi tiết. | KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐiỆN CHƯƠNG 3 ĐO THI HOA HẸ QUA CƯA ĐO THỊ HOA Ths KTS. NGUYỄN NGỌC UYÊN NỘI DUNG --------04------- I. Khái niệm về đô thị hóa II. Đô thị hóa thành phố cực lớn III. Hệ quả đô thị hóa IV. Quá trình đô thị hóa tại Việt .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
43    78    0    21-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.