tailieunhanh - Bài giảng Quy hoạch đô thị và điểm dân cư: Bài 2 - ThS. KTS Nguyễn Ngọc Uyên, ThS. KTS. Nguyễn Quang Vinh

Bài giảng "Quy hoạch đô thị và điểm dân cư - Bài 2: Quá trình hình thành và phát triển đô thị - Đô thị hóa" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lược khảo về quá trình phát triển đô thị thế giới, khái quát quá trình phát triển đô thị Việt Nam. . | KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐiỆN CHƯƠNG 2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀO PHÁT TRIỂN ĐÔ THI - ĐÔ THI ______HO Ths KTS. NGUYỄN NGỌC UYÊN NỘI DUNG --------04------- I. Lược khảo về quá trình phát triển đô thị thế giới II. Khái quát quá trình phát triển đô thị Việt .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    65    0    27-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.