tailieunhanh - Luận văn: Lãi suất và tự do hóa lãi suất

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: lãi suất và tự do hóa lãi suất', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa QUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMIMIMIMIMIMIMIMIUUUUUUUUUUUUUUUU Luận văn Ấ J A J 1 1 r I Ấ J Lãi suât và tự do hóa lãi suât Trang 1 QUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU MỞ ĐẦU. Lãi suất là một phạm trù kinh tế quan trọng được đề cập trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế từ tiết kiệm đầu tư kiểm soát lạm. Nhà nước sử dụng lãi suất làm công cụ của chính sách tiền tệ điều tiết các quan hệ kinh tế nhằm mục tiêu tăng trưởng phát triển. Do tầm quan trọng và cách thức tác động vào lãi suất của nhà nước hình thành nên nhiều quan điểm xu hướngkhác nhau về lãi suất và điều hành lãi suất. Trong tập chuyên đề này sẽ tập trung vào phân tích hai định hương cơ bản của chính sách điều hành lãi suất là kiểm soát lãi suất và tự do hoá lãi suất. Kiểm soát lãi suất và cố gắng duy trì một cơ chế ấn định lã suất áp đặt vào thị trường. Đây là cong cụ mang tính hành do hoá lãi suất đề cao sự ưu việt của cơ chế thị trường trong việc hình thành lãi suất. Các công cụ phục phụ cho quà trình tiến tư do hoá cũng được đề cập tới ở mức độ nhất định. Để tiếp tục cải cách chính sách lãi suất hướng tới mục tiêu lãi suất dựa trên cơ sở thị trường chuyên đề phân tích thực trạng điều hành chính sách lãi suất thời gian qua ở Việt Nam. Việc phân tích sẽ đúc rút ra những ưu nhược điểm nhằm thực hiện triệt để hơn linh hoạt hơn vai trò của ngân hàng nhà nước và từ việc nghiên cứu thực trạng để đề ra những biện pháp hữu hiệu đẩy nhanh hơn quá trình hoà nhập của Việt Nam với mặt bằng lãi suất thế giới và theo thông lệ quốc tế. Tôi mong muốn rằng tập đề án này sẽ mang lại những hữu ích trong quá trình học tập và có thể góp phần nhỏ bé vào quá trình hoạch định chính sách xây dựng các quy chế vận hành quản lý lãi suất của ngân hàng nhà nước ngày một tốt hơn. Trang 2 CHƯƠNGI LÃI SUẤT VÀ TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT. I. Lãi suất 1. Những khãi niệm về lãi suất Lãi suất là giá của vốn chi phí phải trả cho việc thuê vốn. Trong nền kinh tế luôn có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    78    0    19-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.