tailieunhanh - Bài giảng Quy hoạch đô thị và điểm dân cư: Bài 1 - ThS. KTS Nguyễn Ngọc Uyên, ThS. KTS. Nguyễn Quang Vinh

Bài giảng "Quy hoạch đô thị và điểm dân cư - Bài 1: Khái quát đô thị và công tác quy hoạch đô thị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm cơ bản, đô thị và điểm dân cư đô thị, phân loại và phân cấp đô thị, công tác quy hoạch xây dựng đô thị. nội dung chi tiết. | DẠI HỌC MỞ TP. Hổ CHÍ MINH KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐiỆN DẪN NHÃP CUV HOẠCH 4ỆT7V 4HO I I ĐO THỊ ĐIẼM IẢS cư 4TX ĩ Ths KTS. NGUYỄN NGỌC UYÊN Ths KTS. NGUYỄN QUANG VINH Nguyên tắc học tập -----------------03----------------- 03 Không nghe điện thoại trong lớp 03 Khi đi trễ đề nghị vào lớp nhẹ nhàng tôn trọng người xung quanh 03 Không làm ồn trong lớp học 03 Không ngủ trong lớp Giáo trình chính ------------------Oá-------------------- C Nguyễn Thế Bá 2002 Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị -nXb. Xây dựng -Hanoi-VietNam. c Khoa Quy hoạch 2005 Giáo án điện tử Lý thuyết quy hoạch đô thị. Trường Đại học Kiến trúc .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    64    0    19-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.