tailieunhanh - Đề thi tuyển sinh ĐH lần 1 Toán khối D 2014 – THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (Kèm Đ.án)

đáp án và đề thi thử Đại học lần 1 môn Toán khối D năm 2014 của trường chuyên Nguyễn Quang Diêu, tư liệu này sẽ giúp các bạn tổng quan kiến thức đã học, hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong đề thi cũng như cách tính điểm. Chúc các bạn làm bài tốt. | SỞ GD ĐT ĐỒNG THÁP THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 - LẦN 1 Môn TOÁN Khối D Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề 1 với m là tham số thực. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu 1 2 0 điểm . Cho hàm số y -x4 - 2mx2 m2 m a Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 1 khi m -2. b Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số 1 cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt. Câu 2 1 0 điểm . Giải phương trình 2sin x cos 3x sin 2 x 1 sin 4 x. Câu 3 1 0 điểm . Giải hệ phương trình x2 1 ự y -1 2 x y2 1 v x -1 2y xdx V2 x 2 . x y e R . 3 Câu 4 1 0 điểm . Tính tích phân I I 1 2 Câu 5 1 0 điểm . Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật AB a AC 2a SA vuông góc với mặt phẳng ABCD SC tạo với mặt phẳng SAB một góc 300. Gọi M là một điểm trên cạnh AB sao cho BM 3MA. Tính theo a thể tích của khối chóp và khoảng cách từ A đến mặt phẳng SCM . Câu 6 1 0 điểm . Cho các số thực dương x y thỏa mãn x y 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức . 1 1 A xy - --. x y II. PHẦN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc phần B A. Theo chương trình Chuẩn Câu điểm . Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có A 2 -4 đỉnh C thuộc đường thẳng d 3x y 2 0. Đường thẳng DM x - y - 2 0 với M là trung điểm của AB. Xác định tọa độ các đỉnh B C D biết rằng đỉnh C có hoành độ âm. Câu điểm . Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A 2 -5 -6 và đường thẳng A y 3-. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên A . Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cắt A tại B sao cho AB 5 35 . Câu điểm . Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau trong đó phải có chữ số 2 và 4 . B. Theo chương trình Nâng cao Câu điểm . Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 48 đỉnh D -3 2 . Đường phân giác của góc BAD có phương trình A x y - 7 0. Tìm tọa độ đỉnh B biết đỉnh A có hoành độ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    81    0    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.