tailieunhanh - Bài giảng Giải tích 1 - Chương 5: Chuỗi số dương

Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 5: Chuỗi số dương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định nghĩa, các tiêu chuẩn xét sự hội tụ của chuỗi số dương. Cuối chương có các bài tập dành cho người đọc tự ôn tập lại kiến thức. . | II. CHUỖI SỐ DƯƠNG w nghĩa Chuỗi số dương là chuỗi un với un 0 V n 2. Các tiêu chuân xét sự hội tụ của chuỗi số dương a Tiêu chuân tích phân Cho hàm số f x liên tục không âm và đơn điệu giảm trên k - k N Khi đó Chuỗi n 1 f n hội tụ f x dx hội tụ k X T 1 Ẵ A r 1 V a Tiêu chuân tích phân tt VD1 Xét chuỗi Y 4 n 1 n Nếu X 0 thì u nên chuỗi phân kỳ. Nếu 0 thì u 1 nên chuỗi phân kỳ. Nếu 0 khi đó xét hàm f x 1 xa VD 1 tt Hàm này liên tục không âm và đơn điệu giảm trên 1 ro Mà ro hội tụ nếu X 1 phân kỳ nếu X 1 OT Ẽ 1 hội tụ nếu X 1 Vậy chuỗi Ẩ Ị n 1 n phân kỳ nếu X

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.