tailieunhanh - Đề kiểm tra 1 tiết Địa 9 trường THCS Hùng Vương

Hãy tham khảo 2 đề kiểm tra 45 phút môn Địa lí 9 trường THCS Hùng Vương để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. | Trường THCS Hùng Vương 9 Họ và tên ĐỀ A Lớp BÀI KIỂM TRA 45 MÔN ĐỊA LÝ ĐIỂM LỜI NHẬN XÉT CỦA CÔ GIÁO I Trắc nghiệm khách quan 2đ Câu 1 Em hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau 1a . Dân số nước ta năm 2003 là a- 76 3 triệu người b- 80 9 triệu người c- 81 2 triệu người. d- 81 4 triệu người. lb. Tỷ lệ gia tăng dân số nước ta năm 1999 thấp nhất ở vùng nào sau đây a. Đông Bắc. b. Bắc Trung Bộ. Nam Bộ d. Đồng băng Sông Hồng. lc. Phân bố dân cư nước ta không đồng đều năm 2003 mật độ trung bình là a. 195người km2 b. 236 người km2. km2 d. 256 người km2 1d . Nguồn lao động nước ta dồi dào nhưng còn hạn chế về a. Kinh nghiệm trong sản xuất Nông Lâm- Ngư nghiệp- Thủ công nghiệp b. Khả năng tiếp thu Khoa học- kĩ thuật . c. Thể lực và trình độ chuyên môn. d. Tất cả các ý trên. Câu 2 hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp Cột A Tên các địa điểm du lịch Nối Cột B Địa danh Hạ Long. a Thiên Huế. Sơn. b Đồng. Lò. c Bình. Nha- Kẽ bàng. d An. Đô Huế e Hoá . cổ Hội An g Lăk Đôn. h Nam Xuân Hương I Ninh 9 Khánh Hoà II Tự Luân 5đ Câu 1 Trình bày tình hình các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay Các trung tâm công nghiệp lớn của cả nước 3đ Câu 2 Nêu tình hình phát triển ngành ngoại thương của nước ta hiện nay 2đ Câu 3 Dựa vào bảng số liệu sau để vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế năm 2002. 3đ Thành phần kinh tế Tỷ lệ Kinh tế nhà nước 38 8 Kinh tế tập thể 8 0 Kinh tế tư nhân 8 3 Kinh tế cá thể 31 6 Kinh tế có vốn đầu tư nước 13 7 ngoài a. Vẽ biểu đồ và nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế . b. Giải thích vì sao kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang được nhà nước quan tâm dành cho lớp chọn Trường THCS Hùng Vương BÀI KIỂM TRA 45 MÔN ĐỊA LÝ 9 Họ và tên ĐỀ B Lớp ĐIỂM LỜI NHẬN XÉT CỦA CÔ GIÁO I trắc nghiệm khách quan 2đ Câu 1 Em hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau 1a . Dân số nước ta năm 2002 là a- 76 3 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.