tailieunhanh - Đề thi thử ĐH lần 1 Toán khối A, A1, B năm 2014 – THPT Lương Thế Vinh (Kèm Đ.án)

Cùng tham khảo đáp án và đề thi thử Đại học lần 1 môn Toán năm 2014 của trường THPT Lương Thế Vinh tư liệu giúp các bạn tổng quan kiến thức đã học, hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong đề thi cũng như cách tính điểm. Chúc các bạn làm bài tốt. | SỎ GD ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẰN I NĂM 2014 Môn TOÁN Khối A Al B Thời gian làm bài ỉ80 phút không kể thời gian phát đề Câu 1 2 0 điểm . Cho hàm số y X3 - 3mx2 3 w2 - l x - m3 5m 1 trong đó m là tham số. a Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số 1 khi m 1. b Chứng minh rằng với mọi m đồ thị của hàm số 1 luôn có hai điểm cực trị A B đồng thời trung điểm ỉ của AB luôn chạy trên một đường thẳng cố định. 9 1 ísin6 X cos6xl 3 Câu 2 1 0 điểm . Giải phương trình ---------- -------- cosx. sinx 2 Câu 3 1 0 điểm . Giải phương trình V4x4 -12x3 9x2 16-2x2 3jtộ. x 3 a x-1 8 xeR . Câu 4 1 0 điểm . Tính tích phân ỉ í--------- x e xlnxVl 31n2 X Câu 5 1 0 điểm . Cho hình chóp có đáy ABC là tam giác vuông tại A ABC 60 BC 2ứ. Gọi H là điểm thuộc đoạn BC sao cho BC 4BH. Biết rằng SH vuông góc với mặt đáy ABC và SA tạo với mặt đáy một góc 60 . Tính thể tích của khối chóp và chửng minh rằng SC vuông góc với AD trong đó D là điểm được xác định bởi . Câu 6 1 0 điểm . Cho x y z t e l 2j. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức p log x2 4x - 4 logJ2 4y - 4 logxyl z2 4z - 4 log r2 4 - 4 . Câu 7 1 0 điểm . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có tâm 5 3 . Tìm tọa độ của điểm D biết rằng đường thẳng AB đi qua điểm Ẫf 2 4 đường thẳng BC đi qua điểm V 3 1 . Câu 8 1 0 điểm . Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M l 2 3 . Tìm tọa độ của điểm A thuộc mặt phẳng Oxy A khác gốc O điểm C thuộc trục Oz sao cho ba điểm M A C thẳng hàng và MA -714. 2X 4 Í 2J 47 logg 2J 1-47 X. Câu 9 1 0 điểm . Giải hệ phương trình -----------Hết------------- Thí sình không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh . số báo danh . SỞ GD ĐT HÀ NỘI ĐÁP ÁN - THANG ĐIẺM MÔN TOÁN KHÓI A TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 NỘIDƯNG DIẺM Câu 1. 2 điểm a Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y - X3 - 3x2 4. 1 điểm Tập xác định R Sự biến thiên y 3x2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.