tailieunhanh - Luận văn:PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CÔNG THƯƠNG NGHIỆP VÀ TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH AN GIANG

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:phân tích hiệu quả tín dụng công thương nghiệp và tiêu dùng tại ngân hàng á châu chi nhánh an giang', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ----------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CÔNG THƯƠNG NGHIỆP VÀ TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH AN GIANG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BÙI THANH QUANG SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN NGọC CHÂU THỦY LỚP ĐH1TC2 MSSV DTC 002566 Tháng 04 - 2004 MỤC LỤC @@ Trang PHẦN MỞ ĐẦU. 1 1. Lý do chọn đề tài. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu. 2 3. Phương pháp nghiên cứu. 2 4. Phạm vi nghiên cứu. 2 PHẦN II NỘI DUNG. 3 Chương 1 Cơ Sở Lý Luận. 3 . Khái quát về tín dụng. 3 . Khái niệm. 3 . Các hình thức tín dụng . 3 . Vai trò của tín dụng. 5 . Phương thức cho vay. 7 . Đảm bảo tín dụng. 8 . Vai trò của đảm bảo tín dụng. 8 . Các hình thức đảm bảo tín dụng. 8 . Đảm bảo đối vật. 8 . Đảm bảo đối nhân. 10 . Rủi ro tín dụng. 11 . Khái niệm. 11 . Những thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra. 12 . Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. 12 . Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả tín dụng. 13 . Doanh số cho vay. 13 . Doanh số thu nợ. 13 . Dư nợ cho vay. 13 . Nợ quá hạn. 13 . Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động. 13 . Hệ số thu nợ. 14 . Tỷ lệ nợ quá hạn. 14 Chương 2 Giới Thiệu về Ngân Hàng Á Châu Chi Nhánh An Giang. 15 . Lịch sử hình thành và phát triển. 15 . Ngân hàng Á Châu. 15 . Ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang. 16 . Bộ máy quản lí của Ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang. 16 . Sơ đồ tổ chức. 16 . Chức năng các phòng ban. 17 . Phòng hành chính nhân sự. 17 . Phòng tín dụng và thanh toán quốc tế. 17 . Phòng giao dịch ngân quỹ. 17 . Phòng kế toán. 17 . Lĩnh vực kinh doanh và một số vấn đề liên quan đến tín dụng CTN và TD. 18 . Lĩnh vực kinh doanh. 18 . Một số vấn đề liên quan đến tín dụng CTN và TD. 18 . Đánh giá chung về họat động kinh doanh. 22 Chương 3 Phân Tích Hiệu Quả Tín Dụng Công Thương nghiệp. 24 . Đánh giá tổng nguồn vốn và vốn huy

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.