tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4198:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4198:2014 về đất xây dựng – Phương pháp phân tích thành phần hạt trong phòng thí nghiệm quy định phương pháp xác định thành phần hạt của đất loại cát và đất loại sét trong phòng thí nghiệm phục vụ xây dựng. nội dung chi tiết. | .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
287    63    0    19-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.