tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Chương 4 Hồi qui với biến giả, trong chương học này trình bày nội dung về: Biến định tính – Kỹ thuật biến giả; Các mô hình có chứa biến giả; Thủ tục so sánh 2 hồi qui. | Chương IV - Hồi qui với biến giả Chương IV - Hồi qui với biến giả. - Ị Crre 1. Biến định tính - Kỹ thuật biến giả 2. Các mô hình có chứa biến giả 3. Thủ tục so sánh 2 hồi qui Chương IV - Hồi qui với biến giả 1. Biến định tính - Kỹ thuật biến giả . Biến định tính Qualitative variables - Ví dụ Chi tiêu Thu nhập Số người của hộ và Khu vựcsống TT NT Giới tính chủ hộ. . Lượng cầu Giá Giá hàng hóa liên quan và Xuấtxứsản phẩm Thị trường Chính sách khuyến mại . Sản lượng Vốn Lao động và Loạihình DN Dâychuyền sản xuâ . - Khái niệm - Biến giả dummy variables indicator variables seasonal variables categorical variables

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    78    0    27-05-2022
4    68    0    27-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.