tailieunhanh - Chim Ưng Thần

Ngày xưa có một ông vua trị vì vào thời nào, tên là gì, tôi không nhớ rõ nữa. Vua không có con trai, chỉ có độc một cô con gái, luôn luôn đau ốm, không thầy thuốc nào chữa khỏi được. Vua được nghe lời tiên tri là công chúa ăn táo có thể khỏi được. Vua liền cho báo trong khắp nước là kẻ nào dâng công chúa táo ăn và khỏi bệnh thì sẽ được lấy nàng và lên ngôi vua. Một bác nông dân có ba con trai cũng được tin ấy. Bác liền bảo người. | Chim Ưng Thần Dân gian Chim Ưng Thần Tác giả Dân gian Thể loại Cổ Tích Website http Date 17-October-2012 Ngày xưa có một ông vua trị vì vào thời nào tên là gì tôi không nhớ rõ nữa. Vua không có con trai chỉ có độc một cô con gái luôn luôn đau ốm không thầy thuốc nào chữa khỏi được. Vua được nghe lời tiên tri là công chúa ăn táo có thể khỏi được. Vua liền cho báo trong khắp nước là kẻ nào dâng công chúa táo ăn và khỏi bệnh thì sẽ được lấy nàng và lên ngôi vua. Một bác nông dân có ba con trai cũng được tin ấy. Bác liền bảo người con đầu - Con hãy lên buồng kho lấy một giỏ đầy táo ngon đỏ ối mà mang đế n triều đình. Có thể công chúa ăn táo và khỏi bệnh con được lấy nàng rồi lên ngôi vua. Chàng trai làm như vậy và lên đường ra đi. Chàng đi được vài giờ thì gặp một người nhỏ bé tóc hoa râm hỏi chàng mang gì trong giỏ. Chàng Unrich - tên chàng là Unrich - đáp - Tôi mang chân ếch. Người nhỏ bé liền bảo - Ừ được cứ như thế Rồi Unrich lại đi đi mãi đế n cung điện báo là chàng mang táo đế n công chúa ăn vào sẽ khỏi bệnh. Vua nghe nói mừng lắm cho đòi Unrich vào. Nhưng trời ơi chàng mở giỏ ra thì chẳng thấy táo mà chỉ thấy chân ế ch hãy còn ngọ ngoậy. Vua nổi giận đuổi chàng về. Chàng về nhà kể lại cho bố nghe đầu đuôi câu chuyện. Bố liền sai con thứ hai tên là Damuen đi nhưng sự việc xảy ra cũng đúng như với Unrich. Chàng cũng lại gặp một người nhỏ bé tóc hoa râm hỏi chàng mang gì trong giỏ Damuen đáp - Tôi mang lông lợn. Người nhỏ bé tóc hoa râm đáp - Ừ được cứ như thế Chàng đến cung điện bảo là chàng mang táo đến công chúa ăn vào sẽ khỏi bệnh. Người ta không để chàng vào và bảo là đã có một tên vào đây giễu cợt họ. Damuen kêu nài mãi quả quyếì là mình có thứ táo ấy phải để cho chàng vào. Sau cùng người ta cũng tin chàng dẫn Trang 1 6 http Chim Ưng Thần Dân gian chàng vào chầu vua. Nhưng khi chàng mở giỏ ra thì chỉ có lông lợn. Vua tức giận vô cùng sai đuổi Damuen ra. Chàng về nhà kể lại cho bố nghe đầu đuôi câu chuyện. Người con út ở nhà chỉ gọi .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.