tailieunhanh - SEO và những điều cần tránh năm 2011 P2

Trao đổi link thông thường giữa 2 website sẽ làm cho cả 2 website tốt hơn. Tuy nhiên việc tạo liên kết tràn lan sẽ làm lượng link out quá lớn, và điều này thực sự không tốt cho website của bạn. Hãy cần nhắc kỹ trước khi thực hiện các .chiến lược trao đổi link. Với những site mới chưa có độ ổn định cao hãy hạn chế link out (hoặc tốt nhất là không có link out ) để tập trung nâng cao sự tin tưởng từ google. . | Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl aĩ S CTQ as Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Tiếp theo phần 1 của những điều không tốt cho SEO 2011. Tại phần hai chúng ta sẽ đưa ra một vài điều không cần thiết hoặc không tốt cho SEO trong năm 2011. SEO 2011 và những điều nên tránh 1 - liên kết Link exchange Trao đổi link thông thường giữa 2 website sẽ làm cho cả 2 website tốt hơn. Tuy nhiên việc tạo liên kết tràn lan sẽ làm lượng link out quá lớn và điều này thực sự không tốt cho website của bạn. Hãy cần nhắc kỹ trước khi thực hiện các chiến lược trao đổi link. Với những site mới chưa có độ ổn định cao hãy hạn chế link out hoặc tốt nhất là không có link out để tập trung nâng cao sự tin tưởng từ google. Tạo liên kết thông thường Thông thường ngoài việc tạo link từ trao đổi chúng ta thường tạo link từ cá diễn đàn blog thông qua các coment bình luận nêu ý kiến. Nếu những tham gia của bạn thực sự thú vị đem lại lợi ích điều này sẽ rất tốt cho các liên kết của bạn. Còn nếu mục đích duy nhất của bạn chỉ là để tạo liên kết đến trang web của mình và khác lĩnh vực điều này có vẻ cho thấy bạn đang tạo ra các thư rác và bạn nên dừng lại điều này chỉ khiến website của bạn tụt lùi hơn là thăng hạng. Google có thể nhận biết được sự khác biệt những đóng góp của bạn thông qua những coment bình luận .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.