tailieunhanh - Đề thi thử ĐH-CĐ lần 1 Toán khối D 2014 – THPT chuyên NĐC (Kèm Đ.án)

Để chuẩn bị hành trang bước vào kỳ thi qua trọng sắp tới, nhằm củng cố và trau dồi kiến thức về bộ môn Toán. đề thi thử Đại học Cao đẳng lần 1 môn Toán khối D năm 2014 của trường THPT chuyên NĐC. | TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĐC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2014 .. Môn TOÁN khối D ĐỀ THI THỬ LẨN 1 Thời gian làm bài 180 phút không kể phát đề PHẨN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu 1 2 0 điểm Cho hàm số y - X3 3x 1 1 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số 1 . 2 Định tham số m để phương trình 27x - 3x 1 m 0 có đúng hai nghiệm phân biệt. Câu 2 1 0 điểm Giải phương trình cos2 2x - 2sin 12 4x - cos 2013 r - 2x 0. x3 - y3 19 Câu 3 1 0 điểm 1 X Giải hệ phương trình X - y .xy 6 Câu 4 1 0 điểm Tìm nguyên hàm F x của hàm số f x biết F 2 2013 . 2x - 5 Câu 5 1 0 điểm Trong mặt phẳng P cho hình thoi ABCD có độ dài các cạnh bằng a góc ABC 1200 . Gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng P tại G lấy điểm 5 sao cho góc ASC 900. Tính thể tích khối chóp SABCD và khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng SBD theo a. Câu 6 1 0 điểm Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f x yj 1 - 2sin x yj sin x 1. PHẨN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần Phần A hoặc B A. Theo chương trình chuẩn Câu 7a 1 0 điểm Trong mặt phẳng Oxy tìm các điểm M trên parabol P y x2 sao cho khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d 2x - y - 6 0 là ngắn nhất. Câu 8a 1 0 điểm Giải phương trình 100x2 10x log x. 7 L 2 2 ìn Câu 9a 1 0 điểm Tìm hệ số của số hạng chứa x7 trong khai triển I 3x2 - I biết hệ số của số hạng thứ 1 x ba bằng 1080. B. Theo chương trình nâng cao Câu 7b 1 0 điểm Trong mặt phẳng Oxy lấy hai điểm A -1 1 và B 3 9 nằm trên parabol P y x2. Điểm M thuộc cung AB. Tìm toạ độ điểm M sao cho diện tích tam giác ABM đạt lớn nhất. Câu 8b 1 0 điểm Giải bất phương trình og2 x 1 og3 x 0. 2x2 3x - 2 Câu 9b 1 0 điểm Từ khai triển của biểu thức x -1 100 a0 x100 a1 x99 . a98 x2 a99 x a100. Tính tổng S . 1. -----------Hết------------ Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh . Số báo danh . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.