tailieunhanh - Chàng Khổng Lồ Trẻ Tuổi

Xưa có một bác nông dân có đứa con giai nhỏ bằng ngón tay cái, nuôi mấy năm trời mà không lớn lên được chút nào. Một hôm, bố sắp ra đồng cày thì con bảo: - Bố ơi, bố cho con đi với. Bố nói: - Đi với bố à? Thôi con ở nhà. Con chẳng giúp bố được việc gì, nhỡ lạc thì sao. Thằng bé tí hon khóc. Ông bố đành phải bỏ nó vào túi mang đi cho nó nín. Đến ruộng bố lấy con ra, đặt nó ngồi trên luống đất mới cày. Bỗng có. | Chàng Khổng Lồ Trẻ Tuổi Dân gian Chàng Khổng Lồ Trẻ Tuổi Tác giả Dân gian Thể loại Cổ Tích Website http Date 15-October-2012 CHÀNG KHổNG LỒ TRẺ TUỔI Xưa có một bác nông dân có đứa con giai nhỏ bằng ngón tay cái nuôi mấy năm trời mà không lớn lên được chút nào. Một hôm bố sắp ra đồng cày thì con bảo - Bố ơi bố cho con đi với. Bố nói - Đi với bố à Thôi con ở nhà. Con chẳng giúp bố được việc gì nhỡ lạc thì sao. Thằng bé tí hon khóc. Ông bố đành phải bỏ nó vào túi mang đi cho nó nín. Đến ruộng bố lấy con ra đặt nó ngồi trên luống đất mới cày. Bỗng có một người khổng lồ vợt núi bên kia đi lại. Bố doạ con - Kia kìa ông ngoáo ộp đến bắt mày đấy. Nghe thấy thế ông khổng lồ chỉ bước vài bước đã đến luống cày. Ông lấy hai ngón tay khẽ nhấc đứa bé lên ngắm nhìn một lúc rồi lẳng lặng mang đi. Ông bố sợ chẳng dám nói gì yên chí không bao giờ lại được thấy mặt con. 15 Ông khổng lồ đem thằng bé về nhà chăm cho nó bú. Nó lớn bổng lên và có sức lực như người khổng lồ. Hai năm sau ông khổng lồ đưa nó vào rừng để thử sức. Ông bảo - Mày đi kiếm lấy cái que. Thằng bé bây giờ đã khỏe lắm rồi. nó nhổ một cây non cả rễ. Nhưng ông khổng lồ nghĩ bụng Nó cần phải khỏe hơn thế nữa . Ông lại đem nó về nhà nuôi thêm hai năm. Thử sức lần thứ hai nó khỏe hơn trước nhiều nhổ được một cây cổ thụ. Nhưng ông khổng lồ vẫn cha bằng lòng lại nuôi nó hai năm nữa. Hai năm sau ông lại đa nó vào rừng sai nó lấy một cái que to. Nó nhổ cây sồi to nhất dễ nh bỡn. Nghe thấy tiếng kêu răng rắc ông khổng lồ nói -Được rồi mày đã học thành tài. Ông bèn đem nó về chỗ cánh đồng ông đã bắt nó. Bấy giờ bố gã thanh niên khổng lồ đang cày. Nó đến bảo bố - Thưa bố bố xem con đã khôn lớn đây này. Nhưng ông bố hoảng hốt nói - Không anh không phải là con tôi anh đi đi tôi không nhận anh đâu. Trang 1 5 http Chàng Khổng Lồ Trẻ Tuổi Dân gian - Thưa bố chính con là con của bố bố để con cày cho con biết cày có lẽ con cày còn giỏi hơn cả bố. Bố đáp - Không không anh không phải là con tôi anh không biếì .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.