tailieunhanh - Đề thi thử ĐH lần 1 Hóa (2013-2014) – THPT Đô Lương 1 – Mã đề 111 (Kèm Đ.án)

Cùng tham khảo đáp án và đề thi thử Đại học lần 1 môn Hóa năm 2013 – 2014 của sở GD&ĐT Nghệ An trường THPT Đô Lương 1, tư liệu giúp các bạn tổng quan kiến thức đã học, hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong đề thi cũng như cách tính điểm. Chúc các bạn làm bài tốt. | - http ThiThuDaiHoc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO tạo nghệ an đề thi thử đại học lần I-NĂM học 2013-2014 TRƯỜNG THPT ĐÔ Lương 1 Môn THI HÓA HỌC --------------------------- Thời gian làm bài 90 phút Mã đề thi 111 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố H 1 C 12 N 14 O 16 P 31 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Ba 137 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Br 80 Ag 108. Câu 1. Kim loại X có cấu trúc mạng như hình bên Phần trăm thể tích không gian trống trong mạng lưới tinh thể của X là A. 32 . B. 74 . C. 26 . D. 68 . Câu 2. Tiến hành thí nghiệm sau Cho 1 ít bột đồng kim loại vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3 lắc nhẹ ống nghiệm sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây A. Kết tủa sắt xuất hiện và dung dịch có màu xanh B. Không có hiện tượng gì xảy ra C. Đồng tan và dung dịch có màu xanh D. Có khí màu vàng lục của Cl2 thoát ra Câu 3. Xà phòng hóa hoàn toàn 21 45 kg chất béo cần dùng 3 g NaOH thu được 0 92 g glixerol và m g hỗn hợp muối natri. Giá trị của m là A. 37 65. B. 26 10. C. 23 53. D. 22 72. Câu 4. Cho 7 4 gam hỗn hợp tất cả các chất đồng phân C3H6O2 đơn chức mạch hở có cùng số mol phản ứng với NaHCO3 dư. Thể tích CO2 thu được ở đktc là A. 0 75 lít B. 1 12 lít C. 0 56 lít D. 2 24 lít Câu 5. Cho a mol bột kẽm vào dung dịch có hòa tan b mol Fe NO3 3. Tìm điều kiện liện hệ giữa a và b để sau khi kết thúc phản ứng không có kim loại. A. b 3a B. a 2b C. b 2a D. b 2a 3 Câu 6. Cho hỗn hợp gồm Al BaO và Na2CO3 có cùng số mol vào nước dư thu được dung dịch X và chất kết tủa Y. Chất tan trong dung dịch X là A. Ba AlO2 2 và Ba OH 2. B. NaAlO2. C. NaOH và NaAlO2. D. NaOH và Ba OH 2. Câu 7. Hoà tan hoàn toàn 23 8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của các kim loại hoá trị I và muối cacbonat của kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4 48 lít khí đkc . Đem cô cạn dung dịch thu được thì khối lượng muối khan là A. 13 gam B. 15 gam C. 26 gam D. 30 gam Câu 8. Cân bằng nào sau đây chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất bằng cách nén .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.