tailieunhanh - Đề kiểm tra chất lượng kì 1 Địa 9 (2011 - 2012) trường THCS Hoàn Trạch - (Kèm Đ.án)

Các bạn học sinh và quý thầy cô hãy tham khảo 2 đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Địa lớp 9 năm 2011 - 2012 của trường THCS Hoàn Trạch kèm đáp án để hệ thống lại kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm ra đề. | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN Địa lý 9 _______________________________t_____________________________ Chủ đề mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Mức độ thấp Mức độ cao Địa lí dân cư - Trình bày được đặc điểm nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta. - Biết được vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay 5 tiết 15 TSĐ 1 5 điểm 100 TSĐ 1 5 điểm 1 5 điểm Địa lí kinh tế - Phân tích được các nhân tố tự nhiên kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố nông nghiệp. 11 tiết 35 TSĐ 3 5 điểm 100 TSĐ 3 5 điểm 3 5 điểm Sự phân hóa lãnh thổ - Trình bày được đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên thuận lợi khó khăn đối với phát triển kinh tế của vùng Bắc trung bộ Duyên hải nam trung bộ - Vẽ biểu đồ. Nhận xét. 12 tiết 50 TSĐ 5 0 điểm 2 0 đ 3 0 điểm 5 0 điểm TSC 4 Tỉ lệ 100 TSĐ 10 TSC 2 Tỉ lệ 35 TSĐ 3 5đ TSC 1 Tỉ lệ 35 TSĐ 3 5đ TSC 1 Tỉ lệ 30 TSĐ 3 0đ TSC 4 Tỉ lệ 100 TSĐ 10đ PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH ĐỀ KIEMJRA CHẤT LƯỢNG KỲ I TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn Địa Khối 9 MÃ ĐỀ 01 Thời gian làm bài 45 phút Không kể thời gian phát đề Học sinh làm bài trên giấy thi. Cần ghi rõ họ tên lớp môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài. Câu 1 1 5 điểm . Trình bày đặc điểm về nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta hiện nay Câu 2 3 5 điểm Phân tích các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố nông nghiệp Câu 3 2 0 điểm Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên của vùng Bắc Trung Bộ có thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế xã hội Câu 4 3 0 điểm Cho bảng số liệu sau Độ che phủ rừng của các tỉnh Tây Nguyên năm 2003 . _________________________ _______________________________ Các tỉnh Kon Tum Gia Lai Đắc Lắc Lâm Đồng Độ che phủ rừng 64 0 49 2 50 2 63 5 a. Hãy vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng của các tỉnh. b. Dựa vào biểu đồ nêu nhận xét . .Hết. PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ I TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn Địa Khối 9 MÃ ĐỀ 02. Thời gian làm bài 45 phút Không kể .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    68    1    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.